VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
7 tháng đầu năm, tiếp tục thoái gần 3.700 tỷ đồng vốn Nhà nước

07 tháng đầu năm 2017, tiếp tục thoái được 3.693 tỷ đồng, thu về 15.770 tỷ đồng. Nguồn: internet

7 tháng đầu năm, tiếp tục thoái gần 3.700 tỷ đồng vốn Nhà nước

Theo Bộ Tài chính, trong 07 tháng đầu năm 2017, đã có 26 doanh nghiệp nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa. Trong khi đó, hoạt động thoái vốn nhà nước được tiếp tục đẩy mạnh với tổng giá trị thoái vốn đạt 3.693 tỷ đồng.

Xử lý nghiêm nếu trì hoãn, làm chậm tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước

Dự toán thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2017

Báo cáo mới đây của Bộ Tài chính cho thấy, lũy kế 07 tháng đầu năm 2017, đã có 26 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa.

Tổng giá trị thực tế của 26 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa là 71.880  tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 18.368 tỷ đồng.

Trong 07 tháng đầu năm 2017, các đơn vị đã thoái được 3.693 tỷ đồng, thu về 15.770 tỷ đồng.

Liên quan đến công tác cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2017, Chính phủ tiếp tục yêu cầu thực hiện nghiêm kế hoạch, lộ trình cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước; Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình trì hoãn, làm chậm tiến độ triển khai...

Đồng thời, chú trọng kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước, không để thất thoát, sai quy định; Xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình thực hiện.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM