Nợ cũ lãi cao

Nợ cũ lãi cao
Nhiều doanh nghiệp (DN) vẫn chưa thể tiếp cận với lãi vay theo các đợt giảm lãi suất (LS) vừa qua, bởi còn đang kẹt các món nợ cũ lãi cao và từ độ trễ của chính sách.

Nóng M&A lĩnh vực ngân hàng

Nóng M&A lĩnh vực ngân hàng
Thị trường hợp nhất, mua bán, sáp nhập (M&A) sẽ có thêm nhiều thương vụ đình đám trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, khi quá trình tái cấu trúc ngành được thực hiện mạnh mẽ hơn.