VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tháng 11: Gần 10 nghìn doanh nghiệp thành lập mới

9.918 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 11/2016. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tháng 11: Gần 10 nghìn doanh nghiệp thành lập mới

Ngày 28/11, Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố, trong tháng 11, cả nước có 9.918 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 87,1 nghìn tỷ đồng, giảm 3,8% về số doanh nghiệp và tăng 6,8% về số vốn đăng ký so tháng trước.

Hoạt động của doanh nghiệp 10 tháng năm 2016

10.314 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10

Hoạt động của doanh nghiệp 9 tháng năm 2016

Theo số liệu của Cục Phát triển doanh nghiệp, tính chung 11 tháng, cả nước có 101.683 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 797,7 nghìn tỷ đồng (nếu tính cả 1.464 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký và bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 11 tháng là 2.262 nghìn tỷ đồng), tăng 17% về số doanh nghiệp và tăng 48% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 7,8 tỷ đồng, tăng 26,5%.

Điều này cho thấy khung khổ pháp lý mới cùng với các giải pháp của Chính phủ trong việc hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp phát triển đang tiếp tục phát huy hiệu quả.

Bên cạnh đó, theo số liệu thống kê trong tháng 11, cả nước có 2.074 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 4,9% so với tháng trước; Có 6.838 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 1.651 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 5.187 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), tăng 7,2%; Có 1.173 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 26,1%.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 11 tháng là 10.468 doanh nghiệp, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước (11 tháng năm 2015 giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2014), trong đó có 9.768 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 93,3% và tăng 23,2%.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 54.046 doanh nghiệp, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó bao gồm 18.901 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 27,3% và 35.145 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 26,6%...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM