VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bộ Tài chính triển khai đánh giá rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực quản lý

Việt Nam quyết liệt triển khai chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Bộ Tài chính triển khai đánh giá rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực quản lý

Đó là yêu cầu tại Quyết định số 474/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020.

Cảnh sát biển triệt phá xưởng sản xuất ma túy tổng hợp

Đưa kinh tế ngầm ra ánh sáng mang lại lợi ích gì cho nền kinh tế?

Cấm sử dụng Ví điện tử để rửa tiền, lừa đảo, gian lận

Xử lý cán bộ, công chức bao che, tiếp tay cho “tín dụng đen”

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm hoàn thiện cơ chế phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố ở Việt Nam; Kiểm soát, giảm thiểu rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố được xác định từ kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017; Đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; Đồng thời, phục vụ đánh giá đa phương của nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) về cơ chế phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với Việt Nam trong năm 2019.

Theo Quyết định số 474/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực mình quản lý nhằm xác định rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố của các tổ chức chịu sự quản lý, từ đó sớm nghiên cứu thực hiện thanh tra tại các ngành, lĩnh vực này.

Bộ Công an có nhiệm vụ tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng điều tra tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố cho các lực lượng chuyên trách chống khủng bố. 

Các bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo phòng chống rửa tiền về các hành động được giao tại Kế hoạch này; Định kỳ, trước ngày 10 của tháng 3, tháng 9 và tháng 11 hàng năm tổng hợp báo cáo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam để báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện các hành động được giao tại Kế hoạch này.

NHNN có nhiệm vụ rà soát, nghiên cứu việc chỉnh sửa Luật Phòng chống rửa tiền đối với các quy định về nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng, phân loại rủi ro khách hàng; Nghiên cứu, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến cấp phép hoạt động, mở chi nhánh, thu hồi giấy phép hoạt động nhằm giảm thiểu mức độ dễ bị tổn thương trước hoạt động rửa tiền đối với các tổ chức tín dụng, các tổ chức tài chính...

Theo kế hoạch tổng thể đánh giá đa phương của Việt Nam về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, NHNN thực hiện và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền về các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch tổng thể này.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM