VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hướng dẫn về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hướng dẫn về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng

Ông Nguyễn Quốc Tuấn (Đà Nẵng) hỏi: Từ tháng 7/2016, nếu nhà thầu không đăng ký thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì sẽ không được tham gia đấu thầu có đúng không?

3 trường hợp bị từ chối đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Cấp hộ chiếu mới, hộ chiếu cũ còn thời hạn có phải nộp lại?

Có được ủy quyền cho chi nhánh ký kết hợp đồng?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 37 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng, bắt đầu từ ngày 1/7/2016, trước thời điểm đóng thầu 2 ngày làm việc, nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không được tham dự thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25 và 26 của Luật Đấu thầu.

Đối với trường hợp ông Nguyễn Quốc Tuấn hỏi, kể từ ngày 1/7/2016, trước thời điểm đóng thầu 2 ngày làm việc mà nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì sẽ được đánh giá là không có tư cách hợp lệ để tham dự thầu theo quy định nêu trên.

TCTC (Tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm