đất (trang số 4) đã hết chỗ trống không?"/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Phải đổi Giấy chứng nhận đã cấp nếu hết trang trống để xác nhận thay đổi?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Phải đổi Giấy chứng nhận đã cấp nếu hết trang trống để xác nhận thay đổi?

Một số độc giả băn khoăn: Liệu có phải đổi Giấy chứng nhận mới nếu trang đăng ký biến động về quyền sử dụng đất (trang số 4) đã hết chỗ trống không?

Gỡ vướng về quy định diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa?

Cập nhật quy định mới về đất đai

Thủ tục chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho đối với diện tích đất tăng thêm?

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 95 Luật Đất đaithì đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Theo Điểm i, Khoản 2, Điều 17 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMTngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì các trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thay đổi thì thuộc trường hợp đăng ký biến động được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Như vậy, nếu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất mà trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thay đổi thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

PV.

Có thể bạn quan tâm