VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Nhận biết khách hàng rửa tiền và phòng, chống rửa tiền khi thiết lập quan hệ với ngân hàng nước ngoài?

Nhận biết khách hàng rửa tiền và phòng, chống rửa tiền khi thiết lập quan hệ với ngân hàng nước ngoài?

Trong quá trình tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật về phòng chống rửa tiền, Tạp chí Tài chính nhận được những câu hỏi cụ thể của bạn đọc liên quan đến lĩnh vực này. Với sự phối hợp, hỗ trợ của các chuyên gia pháp luật hỗ trợ tư vấn, Tòa soạn gửi tới bạn đọc câu trả lời về các trường hợp công ty môi giới địa ốc áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng nghi ngờ thực hiện hành vi rửa tiền và ngân hàng áp dụng các biện pháp phòng, chống rửa tiền khi thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý với ngân hàng đối tác nước ngoài.

Tổ chức tín dụng - mục tiêu hàng đầu của tội phạm rửa tiền

Mắc hơn 53.000 lỗi vi phạm luật rửa tiền,CBA phải chịu án phạt lớn nhất lịch sử Australia

Giới chức Anh kiên quyết ngăn chặn Nga “rửa tiền” tại London

Cựu Tổng thống Nam Phi đối mặt với tội danh tham nhũng, rửa tiền

* Bạn đọc hỏi:  Ông A đề nghị Công ty Môi giới địa ốc X môi giới bất động sản ở vị trí đã có quy hoạch làm công viên công cộng. Công ty Môi giới địa ốc X băn khoăn tại sao ông A có ý định nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ những hộ gia đình có quyền sử dụng đất dù biết đất đó nằm trong quy hoạch làm công viên? Trường hợp này Công ty môi giới địa ốc X có phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng nghi ngờ thực hiện hành vi rửa tiền không?

Trả lời: Trong trường hợp trên, Công ty môi giới địa ốc X phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật phòng, chống rửa tiền năm 2012 như sau:

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi có thưởng, casino; dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; kim loại quý và đá quý; cung ứng dịch vụ công chứng, kế toán; dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; địch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành DN; dịch vụ cung cấp giám đốc, thư ký giám đốc của DN cho bên thứ ba phải tiến hành các biện pháp nhận biết khách hàng đối với các khách hàng có giao dịch có giá trị lớn;

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề trò chơi có thưởng, casino; dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; kim loại quý và đá quý; cung ứng dịch vụ công chứng, kế toán; dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; địch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành DN; dịch vụ cung cấp giám đốc, thư ký giám đốc của DN cho bên thứ ba có trách nhiệm áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng khi cung cấp dịch vụ môi giới mua, bán và quản lý bất động sản cho khách hàng;

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề kim loại quý và đá quý có trách nhiệm áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng trong trường hợp khách hàng có giao dịch mua, bán kim loại quý, đá quý có giá trị lớn bằng tiền mặt;

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề cung ứng dịch vụ công chứng, kế toán; dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư có trách nhiệm áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng khi thay mặt khách hàng chuẩn bị các điều kiện để thực hiện giao dịch hoặc thay mặt khách hàng thực hiện giao dịch chuyển giao quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà; quản lý tiền, chứng khoán hoặc các tài sản khác của khách hàng; quản lý tài khoản của khách hàng tại ngân hàng, công ty chứng khoán; điều hành, quản lý hoạt động công ty của khách hàng; tham gia vào hoạt động mua, bán các tổ chức kinh doanh;

- Dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành DN; dịch vụ cung cấp giám đốc, thư ký giám đốc của DN cho bên thứ ba có trách nhiệm áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng khi cung ứng các dịch vụ thành lập công ty; cung cấp giám đốc, thư ký giám đốc của DN; cung cấp văn phòng đăng ký, địa chỉ hoặc địa điểm kinh doanh; cung cấp dịch vụ đại diện cho công ty; dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ cung cấp người đại diện cho cổ đông.

* Bạn đọc hỏi: Ông C là chủ một DN kinh doanh nội thất, yêu cầu ngân hàng công thương B chuyển một số tiền sang đối tác có tài khoản tại ngân hàng Thụy Sỹ. Hỏi ngân hàng công thương B khi thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý với ngân hàng đối tác nước ngoài phải áp dụng các biện pháp nào để phòng, chống rửa tiền?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 14 của Luật phòng chống rửa tiền năm 2012 thì ngân hàng công thương B (gọi là đối tượng báo cáo theo quy định tại khoản 5 Điều 4 của Luật phòng, chống rửa tiền năm 2012) khi thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý với ngân hàng đối tác nước ngoài phải áp dụng các biện pháp sau đây:

1. Thu thập thông tin về ngân hàng đối tác để biết đầy đủ về bản chất kinh doanh, uy tín của ngân hàng đối tác và bảo đảm ngân hàng đối tác phải chịu sự giám sát, quản lý của cơ quan quản lý có thẩm quyền nước ngoài;

2. Đánh giá việc thực hiện các biện pháp về phòng, chống rửa tiền của ngân hàng đối tác;

3. Phải được sự chấp thuận của Tổng giám đốc (giám đốc) hoặc người được ủy quyền của đối tượng báo cáo trước khi thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý;

4. Trong trường hợp khách hàng của ngân hàng đối tác có thể thanh toán thông qua tài khoản của ngân hàng đối tác mở tại đối tượng báo cáo, đối tượng báo cáo phải bảo đảm ngân hàng đối tác đã thực hiện đầy đủ việc nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng và có khả năng cung cấp thông tin nhận biết khách hàng theo yêu cầu của đối tượng báo cáo.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM