VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

6 nguyên tắc ưu tiên phân bổ vốn ngân sách nhà nước từ năm 2018

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

6 nguyên tắc ưu tiên phân bổ vốn ngân sách nhà nước từ năm 2018

Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 10/10/2017 của Chính phủ đã có dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2018, trong đó, đã nêu rõ nguyên tắc thứ tự ưu tiên phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2018.

Phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa - tiền tệ, ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng

Giai đoạn 2016-2020: Nhu cầu đầu tư hạ tầng khoảng 24 tỷ USD

Cắt giảm vốn các dự án không giải ngân hết trong năm 2017

Giải pháp phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016 - 2020

Theo đó, Chính phủ đã đưa ra nguyên tắc thứ tự ưu tiên phân bổ vốn ngân sách nhà nước từ năm 2018 như sau:

Thứ nhất, bố trí vốn để thanh toán tối thiểu 20% tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 còn lại chưa thanh toán.

Thứ hai, trong năm 2018, bố trí vốn để thu hồi tối thiểu 20% số vốn ứng trước nguồn ngân sách Trung ương dự kiến thu trong giai đoạn 2016 - 2020 còn lại chưa thu hồi.

Thứ ba, về vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư.
Thứ tư, Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2018.

Thứ năm, Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018 theo tiến độ.

Thứ sáu, Dự án khởi công mới năm 2018, trong đó ưu tiên dự án cấp bách về phòng chống, khắc phục lũ lụt, thiên tai, bảo vệ môi trường.

PV.

Có thể bạn quan tâm