VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thu ngân sách 9 tháng đạt trên 70% dự toán

Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2016 đạt 718,3 nghìn tỷ đồng. Nguồn: Internet

Thu ngân sách 9 tháng đạt trên 70% dự toán

Bộ Tài chính vừa cho biết, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước thực hiện tháng 9/2016 ước đạt 67,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 9 tháng đạt 718,3 nghìn tỷ đồng, bằng 70,8% dự toán, tăng 5,2% so cùng kỳ năm 2015.

Thu ngân sách vào chặng nước rút

02 hình thức thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc

Ngành Hải quan thu ngân sách gần 195 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng

Hải quan Hà Nội thu ngân sách đạt hơn 70% dự toán

Trong đó, thu nội địa thực hiện tháng 9/2016 ước đạt 52,1 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 9 tháng đạt 579,6 nghìn tỷ đồng, bằng 73,8% dự toán, tăng 14,5% so cùng kỳ năm 2015. Ước đến hết tháng 9, thu ngân sách địa phương bình quân chung đạt khoảng 84% dự toán.

Thu ngân sách từ dầu thô tháng 9 ước đạt 2,9 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 9 tháng ước đạt 29,8 nghìn tỷ đồng, bằng 54,7% dự toán, giảm 41,9% so cùng kỳ năm 2015.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu sau hoàn thuế tháng 9 ước đạt 12,2 nghìn tỷ đồng; lũy kế 9 tháng sau hoàn thuế đạt 105,7 nghìn tỷ đồng, bằng 61,5% dự toán, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Hiện vẫn còn một số khoản thu tiến độ đạt thấp (dưới 75% dự toán), như: thu phí, lệ phí đạt 65,1%, thu khác đạt 63,8%. Đặc biệt, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước chỉ đạt 57,4% dự toán, bằng 96,7% so cùng kỳ năm 2015.

Theo Bộ Tài chính, nguyên nhân dẫn đến các khoản thu này giảm là do ảnh hưởng của giá dầu giảm, hoạt động sản xuất kinh doanh của các tập đoàn, công ty trong lĩnh vực khai thác, chế biến dầu khí khó khăn số thu nộp ngân sách giảm.

Tổng chi ngân sách nhà nước thực hiện tháng 9 ước đạt 99,8 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 9 tháng đạt 870,5 nghìn tỷ đồng, bằng 68,4% dự toán, tăng 5,7% so cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, chi đầu tư phát triển ước thực hiện 9 tháng đạt 138,86 nghìn tỷ đồng, bằng 54,5% dự toán, tăng 9,1% cùng kỳ năm 2015.

Về tiến độ thực hiện giải ngân theo Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 8/7/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, ước đến hết tháng 9, lũy kế vốn giải ngân cho các dự án khoảng 137,4 nghìn tỷ đồng, đạt 54,5% dự toán; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân ước đạt khoảng 38,8% dự toán.

Các khoản chi khác như chi trả nợ và viện trợ ước thực hiện chi 9 tháng đạt 117,2 nghìn tỷ đồng, bằng 75,6% dự toán, tăng 2,1% so cùng kỳ năm 2015. Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính ước thực hiện 9 tháng đạt 609,3 nghìn tỷ đồng, bằng 73,9% dự toán, tăng 4,7% so cùng kỳ năm 2015.

Về công tác phát hành trái phiếu chính phủ, Bộ Tài chính cho biết, đến hết ngày 30/9/2016 đã phát hành được 250.320,5 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, bằng 88,86% kế hoạch Bộ giao năm 2016.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM