VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Doanh nghiệp FDI đóng góp thuế cho ngân sách chỉ bằng 1/6 các doanh nghiệp Nhà nước

Khối DNNN nộp thuế đạt 104 tỷ đồng/đơn vị. Nguồn: Internet

Doanh nghiệp FDI đóng góp thuế cho ngân sách chỉ bằng 1/6 các doanh nghiệp Nhà nước

Đó là một bất ngờ được Tổng cục Thống kê công bố tại kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017, ngày 19/9/2018.

Nâng hiệu quả doanh nghiệp nhà nước: Minh bạch thông tin, đổi mới quản trị

Doanh thu thương mại điện tử sẽ đạt 10 tỷ USD vào năm 2020

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ công nghệ số

Doanh nghiệp FDI quay về với xe lắp ráp trong nước?

Theo kết quả chính thức Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy, tỷ suất sinh lời trên doanh thu (tính bằng tổng lợi nhuận trước thuế/tổng doanh thu) của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đạt 6,6%, chỉ thua khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 6,7%.
Theo Tổng cục Thống kê, khối DNNN nộp thuế đạt 104 tỷ đồng/đơn vị. Trong khi chỉ số tại tại doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp ngoài Nhà nước là 18 tỷ đồng/đơn vị và 1 tỷ đồng/đơn vị.
Tính riêng năm 2016, số liệu được công bố cho thấy, số lượng DNNN ít hơn các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp ngoài Nhà nước, nhưng thuế và các khoản đã nộp lại đạt cao nhất với 104 tỷ đồng/doanh nghiệp. Các doanh nghiệp FDI với quy mô lớn chỉ đóng góp thuế và các khoản khác cho ngân sách bằng 1/6 các DNNN, con số này còn chênh lệnh lớn hơn nếu so với các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.
Lý giải về điều này, bà Lê Thị Duyên Hải - Vụ trưởng Vụ Kê khai và Kế toán thuế, Tổng cục Thuế cho biết, con số nộp thuế của các DNNN lớn bởi các doanh nghiệp này ngoài khoản đóng góp từ sản xuất kinh doanh còn đóng góp cho ngân sách từ cổ tức và lợi nhuận sau thuế.
Tỷ lệ này chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu ngân sách. Năm 2016 các khoản đóng góp từ cổ tức và lợi nhuận sau thuế cho ngân sách khoảng 67.000 tỷ đồng, năm 2017 là 65.000 tỷ đồng.
"Phần đóng góp đặc biệt này của DNNN khiến cơ cấu đóng góp cho ngân sách của khối này lớn. Đây là lý giải chủ yếu về các con số được công bố"- bà Lê Thị Duyên Hải chi sẻ thêm.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM