VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Xác định vốn đầu tư công tại đơn vị sự nghiệp công lập như thế nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Xác định vốn đầu tư công tại đơn vị sự nghiệp công lập như thế nào?

Ông Bùi Minh Quang (Hà Nội) hỏi: Căn cứ định nghĩa vốn Nhà nước tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC thì các dự án được đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước của các đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập có được xếp vào vốn đầu tư công không?

Trao đổi về kiểm soát chi phí lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Doanh nghiệp phải "quen dần" với xu thế phòng vệ thương mại

Để đồng vốn đầu tư công đạt hiệu quả cao

Tạo nền tảng pháp lý vững chắc thực hiện cải cách quản lý ngân quỹ Nhà nước

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, tại Điểm a, Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước, vốn Nhà nước được quy định: “Vốn Nhà nước bao gồm: Vốn đầu tư công, vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước”.

Vốn đầu tư công được quy định tại Điều 3 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; theo đó nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập để lại cho đầu tư thuộc vốn đầu tư công.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM