Tập đoàn Bảo Việt ủng hộ Nhật Bản trên 200 triệu đồng

Tập đoàn Bảo Việt ủng hộ Nhật Bản trên 200 triệu đồng
Với mong muốn sẻ chia phần nào những tổn thất to lớn mà người dân Nhật Bản đang phải gánh chịu, Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt đã kêu gọi người lao động các đơn vị bằng truyền thống tương thân tương ái tổ chức quyên góp ủng hộ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi động đất và sóng thần.

PVFC đổi mới để tăng trưởng toàn diện

PVFC đổi mới để tăng trưởng toàn diện
Trước bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước đang trong giai đoạn khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế, ngành ngân hàng nói chung và Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) nói riêng đã bước vào thực hiện kế hoạch năm 2010 với nhiều khó khăn: biến động tỷ giá, lãi suất, lạm phát...

Tổng công ty Điện lực miền Trung: 35 năm đường lên "tổng"

Tổng công ty Điện lực miền Trung: 35 năm đường lên "tổng"
Tổng công ty Điện lực miền Trung thành lập ngày 5.2.2010. Nếu tính từ ngày thành lập Công ty Điện lực miền Trung năm 1975, rồi đổi tên Công ty Điện lực 3 năm 1981, thì con đường chuyển đổi mô hình hoạt động, con đường lên "Tổng" là gần tròn 35 năm...