VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tiêu điểm tài chính

QUẢN LÝ CHẶT CHẼ, SỬ DỤNG HIỆU QUẢ TÀI SẢN CÔNG

QUẢN LÝ CHẶT CHẼ, SỬ DỤNG HIỆU QUẢ TÀI SẢN CÔNG

Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) vừa được Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt. Dự thảo Luật được sửa đổi, bổ sung với nhiều điểm mới nhằm quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài sản công đã nhận được nhiều ý kiến tán thành từ cơ quan thẩm tra, các đại biểu quốc hội cũng như các chuyên gia kinh tế.

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN

Thời gian qua, ngành Tài chính là một trong những bộ, ngành đã có những động thái nhanh chóng, tích cực và hiệu quả trong đổi mới chính sách tài chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

ĐẨY NHANH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM

ĐẨY NHANH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM

Hiện nay các bộ, ngành, địa phương đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư trong những tháng còn lại của năm 2016, góp phần thực hiện hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 được giao theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 8/7/2016 của Chính phủ

CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM

CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM

Hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại đang diễn ra ngày càng phức tạp với các thủ đoạn tinh vi, đặc biệt vào những tháng cuối năm. Trong bối cảnh đó, ngành Hải quan đã và đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.

BỘ TÀI CHÍNH ĐI ĐẦU TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

BỘ TÀI CHÍNH ĐI ĐẦU TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về cải cách hành chính, thời gian qua, Bộ Tài chính đã có nhiều nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính – ngân sách. Nhờ đó, Bộ Tài chính được đánh giá là một trong số các bộ, ngành Trung ương đi đầu về thực hiện công tác này và luôn dẫn đầu xếp hạng về chỉ số cải cách hành chính của các bộ, ngành.

CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH MỚI NĂM 2016

CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH MỚI NĂM 2016

Thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ thị trường, tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh phát triển. Trong đó, nhiều cơ chế, chính sách tài chính mới với những điểm đột phá đang được triển khai đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế.

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước luôn chú trọng đúng mức trong cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Mới đây, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh và Nghị quyết số 35/2016 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Vượt qua những khó khăn, thách thức, 6 tháng đầu năm, ngành Tài chính đã đạt được một số kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tạo tiền đề vững chắc để tiếp tục triển khai và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ những tháng cuối năm và cả năm 2016.

NGÀNH TÀI CHÍNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 19 VÀ NGHỊ QUYẾT 35 CỦA CHÍNH PHỦ

NGÀNH TÀI CHÍNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 19 VÀ NGHỊ QUYẾT 35 CỦA CHÍNH PHỦ

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ trong lĩnh vực tài chính nhằm quyết liệt cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KINH DOANH TÀI SẢN KẾT CẦU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KINH DOANH TÀI SẢN KẾT CẦU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT

Trong những năm qua, Nhà nước đã huy động nhiều nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng với quy mô rất lớn, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt và công tác quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt hiện vẫn còn nhiều hạn chế, khiến việc khai thác hiệu quả kinh doanh từ hạ tầng đường sắt chưa phát huy hiệu quả.

DỰ ÁN BOT GIAO THÔNG - NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

DỰ ÁN BOT GIAO THÔNG - NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

Thời gian qua, diện mạo các công trình giao thông đường bộ có bước phát triển đột phá, đặc biệt là xuất hiện nhiều tuyến đường cao tốc được đầu tư theo hình thức BOT, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, liên quan đến các dự án BOT giao thông, nhiều vấn đề như: vốn, phí, số lượng trạm thu phí... hiện đang trở thành chủ đề nóng, thu hút sự quan tâm của dư luận.

CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Thời gian qua, cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học công nghệ và đơn vị sự nghiệp công lập đã được đổi mới mạnh mẽ nhằm đưa hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chất lượng, hiệu quả hơn; đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

NHỮNG THÁCH THỨC CHỜ ĐỢI CHÍNH PHỦ MỚI

NHỮNG THÁCH THỨC CHỜ ĐỢI CHÍNH PHỦ MỚI

Nợ công tăng cao, ngân sách căng thẳng, rủi ro với ổn định kinh tế vĩ mô, sức cạnh tranh yếu của doanh nghiệp, động lực cho tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu... là những thách thức to lớn mà Chính phủ nhiệm kỳ mới đang phải đối mặt và nhanh chóng giải quyết.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHỐI HỢP CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA - TIỀN TỆ

NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHỐI HỢP CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA - TIỀN TỆ

Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ có mối quan hệ mật thiết và tác động qua lại lẫn nhau trong việc thực hiện mục tiêu kinh tế của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Bởi vậy, nâng cao hiệu quả phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong điều hành kinh tế vĩ mô hiện nay.

CẢI CÁCH TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN VAY ODA

CẢI CÁCH TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN VAY ODA

Hiện nay, mức độ ưu đãi của các khoản vay nước ngoài đối với Việt Nam đang giảm rõ rệt và tiến tới vay theo điều kiện thị trường. Bởi vậy, đẩy mạnh cải cách trong quản lý, sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi của nước ngoài đang trở thành yêu cầu cấp bách đối với Việt Nam.

QUYẾT TOÁN THUẾ  NĂM 2015

QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2015

Nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác quyết toán thuế TNCN và thuế TNDN năm 2015, Tổng cục Thuế đã có các văn bản hướng dẫn và yêu cầu cơ quan thuế các địa phương kịp thời hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện thống nhất nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

QUẢN LÝ GIÁ CƯỚC VẬN TẢI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA THỰC TIỄN

QUẢN LÝ GIÁ CƯỚC VẬN TẢI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA THỰC TIỄN

Trước thực trạng vẫn còn những đơn vị vận tải chậm kê khai giảm giá cước hoặc giảm giá chưa phù hợp với mức giảm giá xăng, dầu thời gian qua, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và các địa phương đã có nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt yêu cầu đơn vị vận tải kê khai giảm giá cước, tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Cải cách doanh nghiệp nhà nước luôn đóng vai trò trung tâm trong quá trình chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường. Tình hình hội nhập mới của nền kinh tế Việt Nam hiện đang đòi hỏi những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới.

DẤU ẤN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH-NGÂN SÁCH NĂM 2015

DẤU ẤN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH-NGÂN SÁCH NĂM 2015

Thời gian qua, với tinh thần quyết tâm và nỗ lực vượt qua khó khăn, toàn ngành Tài chính đã triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2015 có hiệu quả, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015.

NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ - ĐỘT PHÁ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ - ĐỘT PHÁ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Một trong những đột phá trong cải cách thủ tục hành chính của ngành Tài chính nói chung và ngành Thuế nói riêng là việc áp dụng hình thức nộp thuế điện tử, được đánh giá sẽ mang lại lợi ích đa chiều cho các bên liên quan với cách thức thuận tiện, phù hợp với xu thế chung của nền kinh tế thế giới.