THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2017

THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2017
Nhằm đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, mới đây, Chính phủ đã ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2017 với những giải pháp, mục tiêu cụ thể, từ đó phát huy cao nhất mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân...

QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG NĂM 2017

QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG NĂM 2017
Năm 2017, Quốc hội đề ra chỉ tiêu tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân năm khoảng 4%. Để đạt được mục tiêu này hoàn toàn không dễ dàng, bởi nền kinh Việt Nam đang phải đối diện với không ít khó khăn và thách thức. Do vậy, công tác điều hành giá năm 2017 được nhận định cần được tiến hành chặt chẽ và có sự phối hợp bài bản của các bộ, ngành ngay từ đầu năm.

QUYẾT TOÁN THUẾ 2016- NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

QUYẾT TOÁN THUẾ 2016- NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý
Để có “mùa quyết toán thuế” 2016 thành công, ngành Thuế cả nước đang tích cực hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán. Tạp chí Tài chính trân trọng giới thiệu đến độc giả những nội dung cần lưu ý xoay quanh vấn đề này.

TÀI CHÍNH-KINH TẾ VIỆT NAM 2016, TRIỂN VỌNG 2017

TÀI CHÍNH-KINH TẾ VIỆT NAM 2016, TRIỂN VỌNG 2017
Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức của biến động kinh tế toàn cầu, kinh tế Việt Nam 2016 vẫn có những điểm sáng trong điều hành chính sách, cải cách hành chính mạnh mẽ, kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Đây là nền tảng vững chắc để kinh tế Việt Nam phục hồi và tăng trưởng bền vững trong năm 2017.

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: DẤU ẤN 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG 2017

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: DẤU ẤN 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG 2017
Vượt qua những khó khăn, thách thức, năm 2016 hệ thống Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện hiệu quả các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, tạo nền tảng vững chắc cho toàn hệ thống tiếp tục triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp năm 2017.

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ-GIẢI PHÁP TỐI ƯU ĐỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THUẾ

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ-GIẢI PHÁP TỐI ƯU ĐỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THUẾ
Với sự phát triển mạnh của giao dịch điện tử hiện nay, việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử sẽ giảm thiểu các thủ tục giấy tờ cho doanh nghiệp, đồng thời cải cách thủ tục hành chính trong quản lý của cơ quan nhà nước. Thời gian qua, ngành Thuế tích cực triển khai hóa đơn điện tử-góp phần xây dựng môi trường quản lý thuế điện tử trong hệ thống thuế.

CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP VIỆT KHỞI NGHIỆP

CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP VIỆT KHỞI NGHIỆP
Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp là con đường ngắn nhất để nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và rộng hơn là năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo đó, Chính phủ Việt Nam đã đề ra nhiều cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp…

QUẢN LÝ CHẶT CHẼ, SỬ DỤNG HIỆU QUẢ TÀI SẢN CÔNG

QUẢN LÝ CHẶT CHẼ, SỬ DỤNG HIỆU QUẢ TÀI SẢN CÔNG
Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) vừa được Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt. Dự thảo Luật được sửa đổi, bổ sung với nhiều điểm mới nhằm quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài sản công đã nhận được nhiều ý kiến tán thành từ cơ quan thẩm tra, các đại biểu quốc hội cũng như các chuyên gia kinh tế.

CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH MỚI NĂM 2016

CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH MỚI NĂM 2016
Thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ thị trường, tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh phát triển. Trong đó, nhiều cơ chế, chính sách tài chính mới với những điểm đột phá đang được triển khai đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế.

ĐẨY NHANH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM

ĐẨY NHANH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM
Hiện nay các bộ, ngành, địa phương đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư trong những tháng còn lại của năm 2016, góp phần thực hiện hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 được giao theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 8/7/2016 của Chính phủ