QUYẾT TOÁN THUẾ 2016- NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

QUYẾT TOÁN THUẾ 2016- NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý
Để có “mùa quyết toán thuế” 2016 thành công, ngành Thuế cả nước đang tích cực hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán. Tạp chí Tài chính trân trọng giới thiệu đến độc giả những nội dung cần lưu ý xoay quanh vấn đề này.

TÀI CHÍNH-KINH TẾ VIỆT NAM 2016, TRIỂN VỌNG 2017

TÀI CHÍNH-KINH TẾ VIỆT NAM 2016, TRIỂN VỌNG 2017
Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức của biến động kinh tế toàn cầu, kinh tế Việt Nam 2016 vẫn có những điểm sáng trong điều hành chính sách, cải cách hành chính mạnh mẽ, kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Đây là nền tảng vững chắc để kinh tế Việt Nam phục hồi và tăng trưởng bền vững trong năm 2017.

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: DẤU ẤN 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG 2017

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: DẤU ẤN 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG 2017
Vượt qua những khó khăn, thách thức, năm 2016 hệ thống Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện hiệu quả các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, tạo nền tảng vững chắc cho toàn hệ thống tiếp tục triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp năm 2017.

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ-GIẢI PHÁP TỐI ƯU ĐỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THUẾ

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ-GIẢI PHÁP TỐI ƯU ĐỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THUẾ
Với sự phát triển mạnh của giao dịch điện tử hiện nay, việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử sẽ giảm thiểu các thủ tục giấy tờ cho doanh nghiệp, đồng thời cải cách thủ tục hành chính trong quản lý của cơ quan nhà nước. Thời gian qua, ngành Thuế tích cực triển khai hóa đơn điện tử-góp phần xây dựng môi trường quản lý thuế điện tử trong hệ thống thuế.

CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP VIỆT KHỞI NGHIỆP

CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP VIỆT KHỞI NGHIỆP
Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp là con đường ngắn nhất để nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và rộng hơn là năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo đó, Chính phủ Việt Nam đã đề ra nhiều cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp…

QUẢN LÝ CHẶT CHẼ, SỬ DỤNG HIỆU QUẢ TÀI SẢN CÔNG

QUẢN LÝ CHẶT CHẼ, SỬ DỤNG HIỆU QUẢ TÀI SẢN CÔNG
Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) vừa được Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt. Dự thảo Luật được sửa đổi, bổ sung với nhiều điểm mới nhằm quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài sản công đã nhận được nhiều ý kiến tán thành từ cơ quan thẩm tra, các đại biểu quốc hội cũng như các chuyên gia kinh tế.

CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH MỚI NĂM 2016

CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH MỚI NĂM 2016
Thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ thị trường, tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh phát triển. Trong đó, nhiều cơ chế, chính sách tài chính mới với những điểm đột phá đang được triển khai đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế.

ĐẨY NHANH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM

ĐẨY NHANH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM
Hiện nay các bộ, ngành, địa phương đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư trong những tháng còn lại của năm 2016, góp phần thực hiện hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 được giao theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 8/7/2016 của Chính phủ

CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM

CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM
Hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại đang diễn ra ngày càng phức tạp với các thủ đoạn tinh vi, đặc biệt vào những tháng cuối năm. Trong bối cảnh đó, ngành Hải quan đã và đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.

BỘ TÀI CHÍNH ĐI ĐẦU TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

BỘ TÀI CHÍNH ĐI ĐẦU TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về cải cách hành chính, thời gian qua, Bộ Tài chính đã có nhiều nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính – ngân sách. Nhờ đó, Bộ Tài chính được đánh giá là một trong số các bộ, ngành Trung ương đi đầu về thực hiện công tác này và luôn dẫn đầu xếp hạng về chỉ số cải cách hành chính của các bộ, ngành.