Kỳ vọng mới từ Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp lẻ - Ảnh 1
Kỳ vọng mới từ Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp lẻ - Ảnh 2

Thị trường TPDN của Việt Nam đã hình thành, có giai đoạn phát triển mạnh, đóng góp cho sự phát triển của kinh tế đất nước. Đến cuối năm 2022, dư nợ TPDN đạt khoảng 1,2 triệu tỷ đồng, tương đương 12,6% GDP, chiếm khoảng 10% tổng dư nợ tín dụng.

Những con số này cho thấy, TPDN là một kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế. Tuy vậy, so với tiềm năng và tương quan thị trường trong khu vực, thì quy mô thị trường TPDN của Việt Nam vẫn ở mức khiêm tốn.

Nếu như tổng dư nợ thị trường TPDN Việt Nam chỉ chiếm khoảng 13% GDP, thì ở Thái Lan là 25% GDP, Singapore là 38% và Malaysia là 56%.

Kỳ vọng mới từ Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp lẻ - Ảnh 3
Kỳ vọng mới từ Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp lẻ - Ảnh 4

Việc thành lập và vận hành hệ thống giao dịch TPDN riêng lẻ có mục tiêu là nâng cao chất lượng và phát triển thị trường TPDN riêng lẻ, phát triển thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng nhằm tạo ra kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế.

 

"Việc đưa trái phiếu riêng lẻ lên sàn nhằm tạo tính thanh khoản là dấu hiệu tích cực cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp".

TS. Nguyễn Trí Hiếu

Đồng thời, hướng đến mục tiêu tăng tính thanh khoản, cải thiện minh bạch thông tin cho thị trường.

Làm cơ sở cho nhà đầu tư trong việc ra quyết định về khoản đầu tư của mình, hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư.

Kỳ vọng mới từ Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp lẻ - Ảnh 5

Việc Hệ thống giao dịch TPDN riêng lẻ sẽ góp phần tạo tính thanh khoản, cải thiện minh bạch thông tin cho thị trường và làm cơ sở cho nhà đầu tư trong việc ra quyết định về khoản đầu tư.

Trái phiếu được giao dịch tập trung thay vì các nền tảng giao dịch của các công ty chứng khoán sẽ góp phần thực hiện giao dịch thuận lợi hơn thay vì phải qua các thủ tục tìm kiếm bên mua và bên bán theo hình thức khá thủ công hiện nay mặc dù hệ thống giao dịch của một số công ty chứng khoán cũng rất thuận lợi.

Bên cạnh đó, việc vận hành Hệ thống này cũng giúp nhà phát hành có thêm thông tin cho việc quản trị rủi ro hay định giá trái phiếu doanh nghiệp. Giúp các nhà hoạch định chính sách quản lý được sức khỏe và sự ổn định của thị trường.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, việc ra đời thị trường thứ cấp là TPDNRL chỉ là cung cấp thêm nơi để nhà đầu tư chuyên nghiệp có thể giao dịch thuận tiện hơn và một phần hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận thông tin liên quan về sản phẩm TPDN riêng lẻ đó dễ dàng hơn.

Trong trường hợp xảy ra các vấn đề tranh chấp dân sự đối với TPDN riêng lẻ thì trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ (đặc biệt là nghĩa vụ trả gốc, lãi) vẫn thuộc về doanh nghiệp phát hành và nhà đầu tư theo pháp luật dân sự. Đương nhiên, trách nhiệm giám sát của các cơ quan, tổ chức liên quan vẫn được đề cao và tiến hành thường xuyên.

16:25 02/08/2023