Bộ Tài chính sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả 6 tháng đầu năm 2024, Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 19-NQ/TW, đảm bảo cơ cấu tổ chức, bộ máy phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý ngành.

Bộ Tài chính sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

6 tháng đầu năm 2024, Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 19-NQ/TW, đảm bảo cơ cấu tổ chức, bộ máy phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý ngành.

Tổng giá trị gạo dự trữ quốc gia đã xuất cấp đạt khoảng 687 tỷ đồng

Tổng giá trị gạo dự trữ quốc gia đã xuất cấp đạt khoảng 687 tỷ đồng

Thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền, từ đầu năm đến ngày 30/6/2024, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã xuất cấp 51.631 tấn gạo dự trữ quốc gia với tổng giá trị khoảng 687 tỷ đồng, góp phần kịp thời hỗ trợ người dân các địa phương vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Công tác thanh tra, kiểm tra tài chính 6 tháng đầu năm 2024

Công tác thanh tra, kiểm tra tài chính 6 tháng đầu năm 2024

6 tháng đầu năm 2024, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 31.195 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 380.146 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế; kiểm tra 580 hồ sơ sau thông quan; kiến nghị xử lý về tài chính 50.034 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 1.771 tỷ đồng...
Giữ vững kỷ luật, kỷ cương để hoàn thành tốt nhiệm vụ dự trữ quốc gia

Giữ vững kỷ luật, kỷ cương để hoàn thành tốt nhiệm vụ dự trữ quốc gia

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đề nghị, trong thời gian tới, cán bộ, công chức, viên chức ngành DTNN cần tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
6 tháng, Bộ Tài chính đã bãi bỏ 40 thủ tục hành chính

6 tháng, Bộ Tài chính đã bãi bỏ 40 thủ tục hành chính

Thời gian qua, Bộ Tài chính luôn chú trọng cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/6/2024, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều quyết định rà soát, bãi bỏ 40 thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung, thay thế 29 thủ tục hành chính; công bố mới 12 thủ tục hành chính...
Dùng chính sách thuế để thay đổi hành vi tiêu dùng

Dùng chính sách thuế để thay đổi hành vi tiêu dùng

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) với nước giải khát có đường sẽ góp phần quan trọng giúp thay đổi hành vi của người tiêu dùng, từ đó bảo vệ sức khỏe cho người dân.
Điểm mới quan trọng tại Dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Điểm mới quan trọng tại Dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Đối tượng áp dụng; Tăng trích lập Quỹ đầu tư phát triển; Phân công rõ, phân cấp mạnh về công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, báo cáo, giải trình việc đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp… là những điểm mới quan trọng tại Dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước cho doanh nghiệp.