Đẩy mạnh kiểm soát thu chi ngân sách nhà nước Bám sát những mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lai Châu đã thực hiện tốt vai trò quản lý, kiểm soát thu - chi ngân sách nhà nước (NSNN).

Đẩy mạnh kiểm soát thu chi ngân sách nhà nước

Bám sát những mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lai Châu đã thực hiện tốt vai trò quản lý, kiểm soát thu - chi ngân sách nhà nước (NSNN).

Pháp luật về quản lý tài sản công đã quy định đầy đủ về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị

Pháp luật về quản lý tài sản công đã quy định đầy đủ về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị

Bộ Tài chính nhấn mạnh, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công đã có quy định cụ thể về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị, việc quyết định trang bị đối với các loại máy móc, thiết bị khác (ngoài máy móc, thiết bị đã được liệt kê trong danh mục máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến), cũng như việc điều chỉnh mức giá như kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh.
Giải pháp tài chính phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam

Giải pháp tài chính phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam

Bài viết này phân tích, đánh giá thực trạng giải pháp thu thuế và chi ngân sách nhà nước cho phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất các khuyến nghị nhằm hoàn thiện các giải pháp tài chính phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam trong giai đoạn tới.
Tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Triển khai thực hiện nhóm nhiệm vụ trong trung và dài hạn nhằm đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, phát triển theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính xác định sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Dữ liệu số đóng vai trò quan trọng trong huy động nguồn lực đảm bảo nền tài chính quốc gia bền vững

Dữ liệu số đóng vai trò quan trọng trong huy động nguồn lực đảm bảo nền tài chính quốc gia bền vững

Theo TS. Nguyễn Thanh Nga - Phó viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính, dữ liệu số đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của ngành Tài chính nói chung và huy động nguồn lực tài chính cho phát triển bền vững nói riêng. Đảm bảo chất lượng dữ liệu là nền tảng quan trọng trong quá trình đổi mới quản lý thu ngân sách, xây dựng cơ chế chính sách huy động, phát triển nguồn lực và tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đảm bảo nền tài chính quốc gia bền vững.