Thu ngân sách nhà nước vượt dự toán nhờ kinh tế tăng trưởng khả quan Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 11 tháng năm 2022 ước đạt 1.638,9 nghìn tỷ đồng, bằng 116,1% dự toán. Thu NSNN vượt dự toán chủ yếu nhờ hoạt động kinh tế tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng khả quan.

Thu ngân sách nhà nước vượt dự toán nhờ kinh tế tăng trưởng khả quan

Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 11 tháng năm 2022 ước đạt 1.638,9 nghìn tỷ đồng, bằng 116,1% dự toán. Thu NSNN vượt dự toán chủ yếu nhờ hoạt động kinh tế tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng khả quan.

Kho bạc Nhà nước Sơn La kiểm soát chi chặt chẽ, hiệu quả

Kho bạc Nhà nước Sơn La kiểm soát chi chặt chẽ, hiệu quả

Trong 11 tháng năm 2022, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Sơn La đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN), đáp ứng nhu cầu chi tiêu công và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Nhờ đó, công tác kiểm soát chi NSNN tại đơn vị đã được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.
Chính sách tài chính nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2022

Chính sách tài chính nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2022

Hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy... là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 11/2022.
Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan, địa phương tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan, địa phương tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 12330/BTC-QLCS gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. 
Bộ Tài chính tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị

Bộ Tài chính tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị

Sáng ngày 29/11/2022, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 30-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính, Đảng ủy Bộ Tài chính, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ tham dự hội nghị theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Trụ sở Bộ.
Quản lý, kiểm soát nợ công an toàn, bền vững

Quản lý, kiểm soát nợ công an toàn, bền vững

Nhờ công tác quản lý nợ công được triển khai hiệu quả, các chỉ tiêu an toàn nợ công đến cuối năm 2022 tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ trong giới hạn. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh tài chính quốc gia, củng cố tính bền vững của chính sách tài khóa, đóng góp vào việc nâng hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam.