Ấn phẩm

Thời sự

Hoàn thiện chính sách tài chính nhằm thúc đẩy bảo vệ môi trường ở Việt Nam Bảo vệ môi trường (BVMT) và thúc đẩy tăng trưởng xanh là một chủ trương lớn được xác định trong nhiều chiến lược, kế hoạch phát triển trung và dài hạn của Việt Nam. Để thực hiện được các mục tiêu về BVMT, thúc đẩy tăng trưởng xanh, yêu cầu đặt ra hiện nay là cần hoàn thiện chính sách tài chính nhằm thúc đẩy BVMT ở Việt Nam.

Hoàn thiện chính sách tài chính nhằm thúc đẩy bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Bảo vệ môi trường (BVMT) và thúc đẩy tăng trưởng xanh là một chủ trương lớn được xác định trong nhiều chiến lược, kế hoạch phát triển trung và dài hạn của Việt Nam. Để thực hiện được các mục tiêu về BVMT, thúc đẩy tăng trưởng xanh, yêu cầu đặt ra hiện nay là cần hoàn thiện chính sách tài chính nhằm thúc đẩy BVMT ở Việt Nam.

Chuyển động Tài chính

Thu ngân sách nhà nước vượt dự toán nhờ kinh tế tăng trưởng khả quan Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 11 tháng năm 2022 ước đạt 1.638,9 nghìn tỷ đồng, bằng 116,1% dự toán. Thu NSNN vượt dự toán chủ yếu nhờ hoạt động kinh tế tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng khả quan.

Thu ngân sách nhà nước vượt dự toán nhờ kinh tế tăng trưởng khả quan

Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 11 tháng năm 2022 ước đạt 1.638,9 nghìn tỷ đồng, bằng 116,1% dự toán. Thu NSNN vượt dự toán chủ yếu nhờ hoạt động kinh tế tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng khả quan.

Chứng khoán

Nâng cao tính ổn định, an toàn, khả năng chống chịu rủi ro cho thị trường chứng khoán Thời gian qua, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế. Phát huy những kết quả đạt được, đến năm 2030, TTCK Việt Nam phấn đấu đạt mục tiêu phát triển ổn định, an toàn, hiệu quả, nâng cao khả năng chống chịu rủi ro, có cơ cấu hợp lý giữa các cấu phần thị trường...

Nâng cao tính ổn định, an toàn, khả năng chống chịu rủi ro cho thị trường chứng khoán

Thời gian qua, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế. Phát huy những kết quả đạt được, đến năm 2030, TTCK Việt Nam phấn đấu đạt mục tiêu phát triển ổn định, an toàn, hiệu quả, nâng cao khả năng chống chịu rủi ro, có cơ cấu hợp lý giữa các cấu phần thị trường...

Thuế - Hải quan

Thu nộp ngân sách đạt 80,74 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan 11 tháng năm 2022, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã thực hiện 63 cuộc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp, bằng 105% chỉ tiêu được giao và bằng 262,5% so với cùng kỳ năm 2021. Qua kiểm tra sau thông quan, Hải quan TP. Hà Nội đã thu nộp vào ngân sách 80,74 tỷ đồng.

Thu nộp ngân sách đạt 80,74 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

11 tháng năm 2022, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã thực hiện 63 cuộc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp, bằng 105% chỉ tiêu được giao và bằng 262,5% so với cùng kỳ năm 2021. Qua kiểm tra sau thông quan, Hải quan TP. Hà Nội đã thu nộp vào ngân sách 80,74 tỷ đồng.

Bảo hiểm - Ngân hàng

Nóng hổi quy định tại Dự thảo về nới room ngoại của ngân hàng “Room” ngoại của các ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc tổ chức tín dụng (TCTD) yếu kém có thể sẽ được nới lên 49% thay vì 30% như hiện nay.

Nóng hổi quy định tại Dự thảo về nới room ngoại của ngân hàng

“Room” ngoại của các ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc tổ chức tín dụng (TCTD) yếu kém có thể sẽ được nới lên 49% thay vì 30% như hiện nay.
 • Kỳ quay
  00973

  Thứ Tư

  07
  15
  20
  25
  32
  37
  JACKPOT14,921,807,000VNĐ
 • Kỳ quay
  00809

  Thứ Năm

  11
  14
  29
  31
  52
  54
  07
  JACKPOT 1
  103,576,368,900VNĐ
  JACKPOT 2
  3,527,962,850 VNĐ
 • Kỳ quay
  00543

  Thứ Tư

  Giải đặc biệt
  654
  906
  Giải nhất
  709
  773
  171
  439
  Giải nhì
  970
  198
  728
  678
  941
  957
  Giải ba
  694
  865
  859
  193
  729
  387
  710
  046
 • Kỳ quay
  00190

  Thứ Năm

  Giải đặc biệt
  367
  358
  Giải nhất
  306
  547
  169
  964
  Giải nhì
  761
  906
  152
  961
  220
  Giải ba
  708
  096
  080
  944
  642
  682
  654
 • TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
 • CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 • BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM
 • NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
 • BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM – VÌ AN SINH XÃ HỘI
 • VINGROUP
 • TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
 • CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 • BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM
 • NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
 • BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM – VÌ AN SINH XÃ HỘI
 • VINGROUP

Ấn phẩm