Ấn phẩm

Thời sự

TP. Hồ Chí Minh “hút” vốn FDI nhiều nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương Căn cứ vào số liệu báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022 của 5 thành phố trực thuộc Trung ương cho thấy, TP. Hồ Chí Minh là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương trong 11 tháng với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm, bao gồm cả vốn góp mua cổ phần của khu vực FDI đạt 3,5 tỷ USD.

TP. Hồ Chí Minh “hút” vốn FDI nhiều nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ vào số liệu báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022 của 5 thành phố trực thuộc Trung ương cho thấy, TP. Hồ Chí Minh là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương trong 11 tháng với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm, bao gồm cả vốn góp mua cổ phần của khu vực FDI đạt 3,5 tỷ USD.

Chuyển động Tài chính

Chứng khoán

Thị trường chứng khoán phái sinh "hút" nhà đầu tư Trên thế giới, phần lớn các nước có thị trường tài chính phát triển đều ưu tiên xây dựng và phát triển thị trường phái sinh như một cấu phần không thể thiếu trong cấu trúc thị trường tổng thể. Tại Việt Nam, sau hơn 5 năm hoạt động, thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh thu hút sự tham gia ngày càng tích cực của các nhà đầu tư.

Thị trường chứng khoán phái sinh "hút" nhà đầu tư

Trên thế giới, phần lớn các nước có thị trường tài chính phát triển đều ưu tiên xây dựng và phát triển thị trường phái sinh như một cấu phần không thể thiếu trong cấu trúc thị trường tổng thể. Tại Việt Nam, sau hơn 5 năm hoạt động, thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh thu hút sự tham gia ngày càng tích cực của các nhà đầu tư.

Thuế - Hải quan

Bảo hiểm - Ngân hàng

Vàng sẽ là hàng hóa hiệu quả nhất trong năm 2023? Giới chuyên gia nhận định, về dài hạn, vàng vẫn là một kênh đầu tư an toàn và quan trọng. Đồng thời cho rằng, vàng có sức chống chịu tốt hơn hầu hết các loại kim loại khác.

Vàng sẽ là hàng hóa hiệu quả nhất trong năm 2023?

Giới chuyên gia nhận định, về dài hạn, vàng vẫn là một kênh đầu tư an toàn và quan trọng. Đồng thời cho rằng, vàng có sức chống chịu tốt hơn hầu hết các loại kim loại khác.
 • Kỳ quay
  00976

  Thứ Tư

  08
  11
  19
  24
  26
  42
  JACKPOT14,667,783,000VNĐ
 • Kỳ quay
  00812

  Thứ Năm

  06
  30
  36
  41
  49
  55
  20
  JACKPOT 1
  126,455,985,750VNĐ
  JACKPOT 2
  3,000,000,000 VNĐ
 • Kỳ quay
  00546

  Thứ Tư

  Giải đặc biệt
  483
  517
  Giải nhất
  985
  178
  566
  522
  Giải nhì
  368
  446
  741
  084
  159
  514
  Giải ba
  036
  019
  906
  525
  695
  149
  717
  647
 • Kỳ quay
  00193

  Thứ Năm

  Giải đặc biệt
  306
  725
  Giải nhất
  170
  681
  590
  143
  Giải nhì
  951
  292
  772
  025
  560
  Giải ba
  358
  207
  271
  834
  278
  139
  448
 • TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
 • CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 • BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM
 • NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
 • BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM – VÌ AN SINH XÃ HỘI
 • VINGROUP
 • TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
 • CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 • BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM
 • NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
 • BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM – VÌ AN SINH XÃ HỘI
 • VINGROUP

Ấn phẩm