Ấn phẩm

Thời sự

Bổ sung 31.392 tỷ đồng chi đầu tư phát triển vốn nước ngoài cho Bộ Giao thông vận tải Tại Quyết định số 51/QĐ-TTg ngày 6/2/2023, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung 31.392 tỷ đồng chi đầu tư phát triển vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương cho Bộ Giao thông vận tải để bố trí kế hoạch vốn cho 05 dự án đã được Quốc hội cho phép chuyển từ vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành vốn cấp phát ngân sách nhà nước.

Bổ sung 31.392 tỷ đồng chi đầu tư phát triển vốn nước ngoài cho Bộ Giao thông vận tải

Tại Quyết định số 51/QĐ-TTg ngày 6/2/2023, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung 31.392 tỷ đồng chi đầu tư phát triển vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương cho Bộ Giao thông vận tải để bố trí kế hoạch vốn cho 05 dự án đã được Quốc hội cho phép chuyển từ vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành vốn cấp phát ngân sách nhà nước.

Chuyển động Tài chính

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có tân Phó Chủ tịch Chiều ngày 06/02/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBCKNN đối với ông Lương Hải Sinh. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi tham dự và chủ trì buổi Lễ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có tân Phó Chủ tịch

Chiều ngày 06/02/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBCKNN đối với ông Lương Hải Sinh. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi tham dự và chủ trì buổi Lễ.

Chứng khoán

Thuế - Hải quan

Xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, tội phạm về thuế Tháng 1/2023, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 795 cuộc thanh tra, kiểm tra. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 1.213 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách nhà nước là 692 tỷ đồng, bằng 83,3% số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, tội phạm về thuế

Tháng 1/2023, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 795 cuộc thanh tra, kiểm tra. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 1.213 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách nhà nước là 692 tỷ đồng, bằng 83,3% số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Góc nhìn chuyên gia

Bảo hiểm - Ngân hàng

Định hướng tăng trưởng tín dụng của năm 2023 vào khoảng 14-15% Với những kinh nghiệm trong một năm khó khăn vừa qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tiếp tục sử dụng kinh nghiệm đó cho việc điều hành trong năm 2023.

Định hướng tăng trưởng tín dụng của năm 2023 vào khoảng 14-15%

Với những kinh nghiệm trong một năm khó khăn vừa qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tiếp tục sử dụng kinh nghiệm đó cho việc điều hành trong năm 2023.
 • Kỳ quay
  00981

  Chủ Nhật

  02
  12
  13
  33
  36
  42
  JACKPOT23,854,749,000VNĐ
 • Kỳ quay
  00836

  Thứ Bảy

  02
  06
  08
  27
  41
  46
  20
  JACKPOT 1
  85,835,025,750VNĐ
  JACKPOT 2
  4,776,786,100 VNĐ
 • Kỳ quay
  00551

  Thứ Hai

  Giải đặc biệt
  047
  986
  Giải nhất
  241
  888
  206
  517
  Giải nhì
  731
  658
  755
  408
  770
  737
  Giải ba
  769
  933
  009
  829
  749
  003
  370
  669
 • Kỳ quay
  00217

  Thứ Bảy

  Giải đặc biệt
  793
  515
  Giải nhất
  225
  773
  809
  377
  Giải nhì
  857
  554
  451
  607
  953
  Giải ba
  704
  332
  966
  886
  387
  398
  420
  197
 • CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 • NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
 • BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM – VÌ AN SINH XÃ HỘI
 • CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 • NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
 • BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM – VÌ AN SINH XÃ HỘI

Ấn phẩm