Ấn phẩm

Thời sự

Dự báo 3 kịch bản điều hành giá từ nay đến cuối năm Bộ Tài chính dự báo 3 kịch bản điều hành giá từ nay đến cuối năm. Ở kịch bản thấp, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2024 dự báo tăng khoảng 3,64% so với năm 2023. Kịch bản thứ hai, CPI bình quân dự báo tăng khoảng 4,05% so với năm 2023. Kịch bản dự báo mức cao nhất, CPI bình quân năm 2024 dự báo tăng khoảng 4,5% so với năm 2023. Với các kịch bản này, Bộ Tài chính cập nhật kịch bản CPI bình quân năm 2024 tăng trong khoảng 3,64 - 4,5%.

Dự báo 3 kịch bản điều hành giá từ nay đến cuối năm

Bộ Tài chính dự báo 3 kịch bản điều hành giá từ nay đến cuối năm. Ở kịch bản thấp, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2024 dự báo tăng khoảng 3,64% so với năm 2023. Kịch bản thứ hai, CPI bình quân dự báo tăng khoảng 4,05% so với năm 2023. Kịch bản dự báo mức cao nhất, CPI bình quân năm 2024 dự báo tăng khoảng 4,5% so với năm 2023. Với các kịch bản này, Bộ Tài chính cập nhật kịch bản CPI bình quân năm 2024 tăng trong khoảng 3,64 - 4,5%.

Chuyển động Tài chính

Dự báo 3 kịch bản điều hành giá từ nay đến cuối năm Bộ Tài chính dự báo 3 kịch bản điều hành giá từ nay đến cuối năm. Ở kịch bản thấp, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2024 dự báo tăng khoảng 3,64% so với năm 2023. Kịch bản thứ hai, CPI bình quân dự báo tăng khoảng 4,05% so với năm 2023. Kịch bản dự báo mức cao nhất, CPI bình quân năm 2024 dự báo tăng khoảng 4,5% so với năm 2023. Với các kịch bản này, Bộ Tài chính cập nhật kịch bản CPI bình quân năm 2024 tăng trong khoảng 3,64 - 4,5%.

Dự báo 3 kịch bản điều hành giá từ nay đến cuối năm

Bộ Tài chính dự báo 3 kịch bản điều hành giá từ nay đến cuối năm. Ở kịch bản thấp, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2024 dự báo tăng khoảng 3,64% so với năm 2023. Kịch bản thứ hai, CPI bình quân dự báo tăng khoảng 4,05% so với năm 2023. Kịch bản dự báo mức cao nhất, CPI bình quân năm 2024 dự báo tăng khoảng 4,5% so với năm 2023. Với các kịch bản này, Bộ Tài chính cập nhật kịch bản CPI bình quân năm 2024 tăng trong khoảng 3,64 - 4,5%.

Chứng khoán

Niêm yết và chính thức giao dịch quỹ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND 5,1 triệu chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND (Mã chứng khoán: FUEKIVND) đã được đưa vào giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Niêm yết và chính thức giao dịch quỹ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND

5,1 triệu chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND (Mã chứng khoán: FUEKIVND) đã được đưa vào giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Thuế - Hải quan

Thực hiện cải cách, hiện đại hóa hệ thống thuế thống nhất, đồng bộ Trong quá trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử/Chính phủ số, nền kinh tế số đòi hỏi ngành Thuế phải thực hiện thống nhất công tác cải cách, hiện đại hóa trong toàn hệ thống thuế.

Thực hiện cải cách, hiện đại hóa hệ thống thuế thống nhất, đồng bộ

Trong quá trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử/Chính phủ số, nền kinh tế số đòi hỏi ngành Thuế phải thực hiện thống nhất công tác cải cách, hiện đại hóa trong toàn hệ thống thuế.

Góc nhìn chuyên gia

Bảo hiểm - Ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu vàng vào ngày 25/4 Ngày mai (25/4), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ đấu thầu tiếp 16.800 lượng vàng miếng SJC nhưng chưa thông báo giá tham chiếu.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu vàng vào ngày 25/4

Ngày mai (25/4), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ đấu thầu tiếp 16.800 lượng vàng miếng SJC nhưng chưa thông báo giá tham chiếu.
 • Kỳ quay
  01189

  Thứ Tư

  QrCode
  07
  21
  30
  33
  38
  39
  JACKPOT33,913,442,500VNĐ
 • power655

  Kỳ quay
  01025

  Thứ Ba

  QrCode
  01
  34
  39
  40
  49
  53
  09
  JACKPOT 1
  45,053,287,500VNĐ
  JACKPOT 2
  3,713,281,050 VNĐ
 • Max3D

  Kỳ quay
  00760

  Thứ Tư

  QrCode
  Giải đặc biệt
  200
  297
  Giải nhất
  501
  387
  402
  733
  Giải nhì
  043
  024
  346
  578
  729
  548
  Giải ba
  545
  067
  608
  388
  305
  726
  700
  216
 • Kỳ quay
  00406

  Thứ Ba

  QrCode
  Giải đặc biệt
  783
  576
  Giải nhất
  096
  551
  049
  163
  Giải nhì
  871
  561
  568
  012
  084
  031
 • CHUYÊN ĐỀ KHUYẾN CÔNG
 • TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
 • CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 • BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM
 • NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
 • BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM – VÌ AN SINH XÃ HỘI
 • CHUYÊN ĐỀ KHUYẾN CÔNG
 • TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
 • CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 • BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM
 • NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
 • BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM – VÌ AN SINH XÃ HỘI

Ấn phẩm

Sự kiện doanh nghiệp