Ấn phẩm

Thời sự

Số lượng cấp phó của các cơ quan, đơn vị thay đổi thế nào từ 01/9/2024? Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 83/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ. Theo đó, Nghị định này áp dụng một số nội dung mới về cấp phó của các cơ quan, đơn vị.

Số lượng cấp phó của các cơ quan, đơn vị thay đổi thế nào từ 01/9/2024?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 83/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ. Theo đó, Nghị định này áp dụng một số nội dung mới về cấp phó của các cơ quan, đơn vị.

Chuyển động Tài chính

Bộ Tài chính sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả 6 tháng đầu năm 2024, Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 19-NQ/TW, đảm bảo cơ cấu tổ chức, bộ máy phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý ngành.

Bộ Tài chính sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

6 tháng đầu năm 2024, Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 19-NQ/TW, đảm bảo cơ cấu tổ chức, bộ máy phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý ngành.

Chứng khoán

Cổ phiếu ngành Phân bón hấp dẫn dòng tiền Với những “chất xúc tác” từ kết quả kinh doanh cũng như các yếu tố kỳ vọng trong dài hạn, nhóm cổ phiếu phân bón được các nhà đầu tư dành sự quan tâm khi dòng tiền liên tục tìm đến, đặc biệt trong thời gian gần đây.

Cổ phiếu ngành Phân bón hấp dẫn dòng tiền

Với những “chất xúc tác” từ kết quả kinh doanh cũng như các yếu tố kỳ vọng trong dài hạn, nhóm cổ phiếu phân bón được các nhà đầu tư dành sự quan tâm khi dòng tiền liên tục tìm đến, đặc biệt trong thời gian gần đây.

Thuế - Hải quan

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh chống thất thu ngân sách từ kinh doanh nông sản Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hiện đang quản lý 3.258 doanh nghiệp kinh doanh nông sản nhập khẩu, trong đó có 1.343 doanh nghiệp nằm trong danh sách đánh giá rủi ro của Tổng cục Thuế.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh chống thất thu ngân sách từ kinh doanh nông sản

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hiện đang quản lý 3.258 doanh nghiệp kinh doanh nông sản nhập khẩu, trong đó có 1.343 doanh nghiệp nằm trong danh sách đánh giá rủi ro của Tổng cục Thuế.

Góc nhìn chuyên gia

Bảo hiểm - Ngân hàng

Tín dụng tăng 6%, lĩnh vực nào đang chiếm dư nợ nhiều nhất? Tính đến cuối tháng 6, theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tín dụng nền kinh tế đạt trên 14,3 triệu tỉ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2023. Vậy, lĩnh vực nào đang chiếm dư nợ nhiều nhất?

Tín dụng tăng 6%, lĩnh vực nào đang chiếm dư nợ nhiều nhất?

Tính đến cuối tháng 6, theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tín dụng nền kinh tế đạt trên 14,3 triệu tỉ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2023. Vậy, lĩnh vực nào đang chiếm dư nợ nhiều nhất?
 • Kỳ quay
  01223

  Thứ Sáu

  QrCode
  11
  17
  25
  26
  28
  29
  JACKPOT17,018,319,000VNĐ
 • power655

  Kỳ quay
  01060

  Thứ Bảy

  QrCode
  02
  12
  13
  33
  44
  52
  34
  JACKPOT 1
  132,641,850,900VNĐ
  JACKPOT 2
  3,633,637,950 VNĐ
 • Max3D

  Kỳ quay
  00794

  Thứ Sáu

  QrCode
  Giải đặc biệt
  459
  218
  Giải nhất
  471
  818
  493
  293
  Giải nhì
  742
  659
  284
  745
  294
  904
  Giải ba
  706
  241
  950
  536
  444
  827
  763
  897
 • Kỳ quay
  00441

  Thứ Bảy

  QrCode
  Giải đặc biệt
  744
  801
  Giải nhất
  420
  054
  771
  455
  Giải nhì
  535
  056
  681
  130
  305
  112
 • CHUYÊN ĐỀ KHUYẾN CÔNG
 • TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
 • CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 • BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM
 • NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
 • BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM – VÌ AN SINH XÃ HỘI
 • CHUYÊN ĐỀ KHUYẾN CÔNG
 • TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
 • CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 • BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM
 • NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
 • BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM – VÌ AN SINH XÃ HỘI

Ấn phẩm

Sự kiện doanh nghiệp