Doanh nghiệp bảo hiểm phải tổ chức quản trị rủi ro với 03 tuyến bảo vệ độc lập

Doanh nghiệp bảo hiểm phải tổ chức quản trị rủi ro với 03 tuyến bảo vệ độc lập

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư số 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 của Bộ Tài chính về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài.
ACB và Sun Life kiên định mục tiêu mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng

ACB và Sun Life kiên định mục tiêu mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng

Ngày 1/12, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ kỷ niệm 2 năm hợp tác giữa Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và Công ty Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam (Sun Life). Sự kiện đánh dấu 2 năm hợp tác hiệu quả giữa ACB và Sun Life trong hành trình mang đến những giải pháp đảm bảo an toàn tài chính và hướng tới tương lai tươi sáng hơn cho khách hàng.