Kinh tế tiếp tục có xu hướng phục hồi tích cực Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2023 tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023 vừa diễn ra, các thành viên Chính phủ đều thống nhất cho rằng, kinh tế tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước và đạt kết quả trên nhiều lĩnh vực.

Kinh tế tiếp tục có xu hướng phục hồi tích cực

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2023 tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023 vừa diễn ra, các thành viên Chính phủ đều thống nhất cho rằng, kinh tế tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước và đạt kết quả trên nhiều lĩnh vực.

Quản lý chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất thủy sản phục vụ xuất khẩu

Quản lý chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất thủy sản phục vụ xuất khẩu

Nhằm khẩn trương khắc phục các sai lỗi về hệ thống kiểm soát, tiếp tục duy trì uy tín chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản của Việt Nam, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh Hoan đã ra Chỉ thị số 6433/CT-BNN-CCPT về việc tăng cường quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
Để doanh nghiệp khởi nghiệp dễ dàng tiếp cận vốn vay

Để doanh nghiệp khởi nghiệp dễ dàng tiếp cận vốn vay

Khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn trở thành một trong những rào cản phổ biến nhất khi thực hiện hoạt động khởi nghiệp. Làm thế nào để tiếp cận vốn vay hiệu quả là vấn đề đặt ra với các doanh nghiệp khởi nghiệp.
Tiếp cận vốn của các doanh nghiệp khởi nghiệp

Tiếp cận vốn của các doanh nghiệp khởi nghiệp

Với các doanh nghiệp khởi nghiệp, khó khăn không chỉ là công nghệ lạc hậu, trình độ lao động thấp, mà còn là năng lực tài chính, tài sản, khả năng tiếp cận với nguồn vốn vay phục vụ cho hoạt động...
Kinh tế Quảng Trị tăng tốc, bất động sản cao cấp cung chưa đủ cầu

Kinh tế Quảng Trị tăng tốc, bất động sản cao cấp cung chưa đủ cầu

Đóng vai trò là đầu mối quan trọng trong hành lang kinh tế Đông - Tây, Quảng Trị đang thay da dổi thịt với hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ, dòng vốn đầu tư đổ về ngày càng nhiều và thu nhập người dân tăng lên. Sự tăng trưởng mọi mặt dẫn nhu cầu về không gian sống hiện đại cũng gia tăng.