1/3 người dân Việt Nam không lập ngân sách gia đình

Theo vtv.vn

(Tài chính) Đây là kết quả của cuộc khảo sát toàn cầu do Visa thực hiện năm 2012 về quản lý tài chính cá nhân tại 28 quốc gia.

Khảo sát cho thấy, 1/3 số người được hỏi (33%) ở Việt Nam không lập ngân sách gia đình để quản lý thu nhập và chi tiêu. Đánh giá cũng chỉ ra, những người ở độ tuổi từ 18 - 24 có xu hướng ít lập kế hoạch ngân sách hơn so với những người ở độ tuổi lớn hơn.

Bà Lorijon Bacchi, Giám đốc khu vực tài chính của Visa tại Việt Nam cho biết, đây là một cuộc điều tra toàn cầu của Visa thực hiện nhằm tìm hiểu nhu cầu tài chính cá nhân của mỗi quốc gia.