1.600 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần của VietnamAirlines

Theo thoibaonganhang.vn

(Tài chính) Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh vừa thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).

1.600 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần của VietnamAirlines
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó đến nay đã có 1.608 nhà đầu tư đăng ký tham gia với tổng khối lượng cổ phần đăng ký là 49.366.200 cổ phần, cao hơn so với số được chào bán công khai lần này là 49.009.008 cổ phần.

Trong đó không có tổ chức nước ngoài nào đăng ký tham gia, song 2 tổ chức trong nước đã đăng ký mua tới 48.322.900 cổ phần, chiếm 98,6% lượng cổ phần chào bán. Ngoài ra có tới 1.578 nhà đầu tư cá nhân trong nước, đăng ký mua 922.500 cổ phần; 28 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài đăng ký mua 120.800 cổ phần.

Được biết, theo phương án cổ phần hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Công ty mẹ - Vietnam Airlines có vốn điều lệ 14.101,84 tỷ đồng. Về cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu, tổng số cổ phần là 1.410.184.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng, trong đó nhà nước giữ 1.057.638.000 cổ phần, chiếm 75% vốn điều lệ; 20.795.100 cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp, chiếm 1,475% vốn điều lệ; 705.092 cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức công đoàn, chiếm 0,05% vốn điều lệ; 282.036.800 cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 20% vốn điều lệ; 49.009.008 cổ phần bán đấu giá công khai, chiếm 3,475% vốn điều lệ.