10. Kỹ sư phần mềm
 Lương trung bình năm: 105.329 USD
 Số vị trí đăng tuyển: 1.130 9. Y tá cấp cao
 Lương trung bình năm: 106.962 USD
 Số vị trí đăng tuyển: 14.931 8. Quản lý Kỹ sư phần mềm
 Lương trung bình năm: 107.479 USD
 Số vị trí đăng tuyển: 1.105 7. Phụ tá bác sĩ
 Lương trung bình năm: 108.761 USD
 Số vị trí đăng tuyển: 8.616 6. Quản lý phát triển phần mềm
 Lương trung bình năm: 108.879 USD
 Số vị trí đăng tuyển: 1.064 5. Cố vấn doanh nghiệp
 Lương trung bình năm: 115.580 USD
 Số vị trí đăng tuyển: 693 4. Kiến trúc sư doanh nghiệp
 Lương trung bình năm: 115.944 USD
 Số vị trí đăng tuyển: 1.097 3. Dược sĩ
 Lương trung bình năm: 127.120 USD
 Số vị trí đăng tuyển: 2.534 2. Quản lý phòng dược
 Lương trung bình năm: 146.412 USD
 Số vị trí đăng tuyển: 2.009 1. Bác sĩ
 Lương trung bình năm: 195.842 USD
 Số vị trí đăng tuyển: 3.038

10 công việc trả lương cao nhất nước Mỹ

Theo Hà Thu/vnexpress.net

Glassdoor - một trong những website tuyển dụng và tư vấn việc làm hàng đầu thế giới vừa công bố danh sách những công việc trả lương cao nhất nước Mỹ năm nay.

Video nổi bật