10 doanh nghiệp quyền lực nhất thế giới

Theo VnEconomy

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 2.000 doanh nghiệp lớn nhất và quyền lực nhất thế giới năm 2013...

1. Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC)

10 doanh nghiệp quyền lực nhất thế giới - Ảnh 1

Quốc gia: Trung Quốc

Lĩnh vực: Ngân hàng

Doanh thu: 134,8 tỷ USD

Lợi nhuận: 37,8 tỷ USD

Giá trị tài sản: 2.813,5 tỷ USD

Giá trị vốn hóa: 237,3 tỷ USD

2. Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc

10 doanh nghiệp quyền lực nhất thế giới - Ảnh 2

Quốc gia: Trung Quốc

Lĩnh vực: Ngân hàng

Doanh thu: 113,1 tỷ USD

Lợi nhuận: 30,6 tỷ USD

Giá trị tài sản: 2.241 tỷ USD

Giá trị vốn hóa: 202 tỷ USD

3. Ngân hàng JPMorgan Chase

10 doanh nghiệp quyền lực nhất thế giới - Ảnh 3

Quốc gia: Mỹ

Lĩnh vực: Ngân hàng

Doanh thu: 108,2 tỷ USD

Lợi nhuận: 21,3 tỷ USD

Giá trị tài sản: 2.359,1 tỷ USD

Giá trị vốn hóa: 191,4 tỷ USD

4. Tập đoàn General Electric

10 doanh nghiệp quyền lực nhất thế giới - Ảnh 4

Quốc gia: Mỹ

Lĩnh vực: Đa ngành

Doanh thu: 147,4 tỷ USD

Lợi nhuận: 13,6 tỷ USD

Giá trị tài sản: 685,3 tỷ USD

Giá trị vốn hóa: 243,7 tỷ USD

5. Tập đoàn Exxon Mobil

10 doanh nghiệp quyền lực nhất thế giới - Ảnh 5

Quốc gia: Mỹ

Lĩnh vực: Dầu khí

Doanh thu: 420,7 tỷ USD

Lợi nhuận: 44,9 tỷ USD

Giá trị tài sản: 333,8 tỷ USD

Giá trị vốn hóa: 400,4 tỷ USD

6. Ngân hàng HSBC

10 doanh nghiệp quyền lực nhất thế giới - Ảnh 6
Quốc gia: Anh

Lĩnh vực: Ngân hàng

Doanh thu: 104,9 tỷ USD

Lợi nhuận: 14,3 tỷ USD

Giá trị tài sản: 2.684,1 tỷ USD

Giá trị vốn hóa: 201,3 tỷ USD

7. Tập đoàn Royal Dutch Shell
10 doanh nghiệp quyền lực nhất thế giới - Ảnh 7

Quốc gia: Hà Lan

Lĩnh vực: Dầu khí

Doanh thu: 467,2 tỷ USD

Lợi nhuận: 26,6 tỷ USD

Giá trị tài sản: 360,3 tỷ USD

Giá trị vốn hóa: 213,1 tỷ USD

8. Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc
10 doanh nghiệp quyền lực nhất thế giới - Ảnh 8
Quốc gia: Trung Quốc

Lĩnh vực: Ngân hàng

Doanh thu: 103 tỷ USD

Lợi nhuận: 23 tỷ USD

Giá trị tài sản: 2.124,2 tỷ USD

Giá trị vốn hóa: 150,8 tỷ USD

9. Tập đoàn Berkshire Hathaway (đồng hạng)

10 doanh nghiệp quyền lực nhất thế giới - Ảnh 9
Quốc gia: Mỹ

Lĩnh vực: Tài chính, đa ngành

Doanh thu: 162,5 tỷ USD

Lợi nhuận: 14,8 tỷ USD

Giá trị tài sản: 427,5 tỷ USD

Giá trị vốn hóa: 252,8 tỷ USD

9. Tập đoàn PetroChina (đồng hạng)

10 doanh nghiệp quyền lực nhất thế giới - Ảnh 10
Quốc gia: Trung Quốc

Lĩnh vực: Dầu khí

Doanh thu: 308,9 tỷ USD

Lợi nhuận: 18,3 tỷ USD

Giá trị tài sản: 347,8 tỷ USD

Giá trị vốn hóa: 261,2 tỷ US