10 hãng ôtô quyền lực nhất thế giới

Theo VnEconomy

Danh sách 10 nhà sản xuất ôtô hàng đầu trong xếp hạng 2000 doanh nghiệp lớn nhất và quyền lực nhất thế giới của tạp chí Forbes (Forbes 2000):...

10. SAIC
10 hãng ôtô quyền lực nhất thế giới - Ảnh 1

Xếp hạng trong Forbes 2000: 167
Quốc gia: Trung Quốc
Doanh thu: 75 tỷ USD
Lợi nhuận: 3,3 tỷ USD
Tài sản: 48,1 tỷ USD
Giá trị vốn hóa thị trường: 26,7 tỷ USD

9. Hyundai
10 hãng ôtô quyền lực nhất thế giới - Ảnh 2

Xếp hạng trong Forbes 2000: 89
Quốc gia: Hàn Quốc
Doanh thu: 75 tỷ USD
Lợi nhuận: 7,6 tỷ USD
Tài sản: 114,3 tỷ USD
Giá trị vốn hóa thị trường: 41,5 tỷ USD

8. Honda
10 hãng ôtô quyền lực nhất thế giới - Ảnh 3

Xếp hạng trong Forbes 2000: 86
Quốc gia: Nhật Bản
Doanh thu: 96 tỷ USD
Lợi nhuận: 2,6 tỷ USD
Tài sản: 140,9 tỷ USD
Giá trị vốn hóa thị trường: 72,4 tỷ USD

7. Nissan
10 hãng ôtô quyền lực nhất thế giới - Ảnh 4

Xếp hạng trong Forbes 2000: 85
Quốc gia: Nhật Bản
Doanh thu: 113,7 tỷ USD
Lợi nhuận: 4,1 tỷ USD
Tài sản: 133,4 tỷ USD
Giá trị vốn hóa thị trường: 43,4 tỷ USD

6. General Motors (GM)
10 hãng ôtô quyền lực nhất thế giới - Ảnh 5

Xếp hạng trong Forbes 2000: 70
Quốc gia: Mỹ
Doanh thu: 152,3 tỷ USD
Lợi nhuận: 6,2 tỷ USD
Tài sản: 149,4 tỷ USD
Giá trị vốn hóa thị trường: 38,5 tỷ USD

5. BMW
10 hãng ôtô quyền lực nhất thế giới - Ảnh 6

Xếp hạng trong Forbes 2000: 55
Quốc gia: Đức
Doanh thu: 98,8 tỷ USD
Lợi nhuận: 6,6 tỷ USD
Tài sản: 165,5 tỷ USD
Giá trị vốn hóa thị trường: 60 tỷ USD

4. Ford
10 hãng ôtô quyền lực nhất thế giới - Ảnh 7

Xếp hạng trong Forbes 2000: 53
Quốc gia: Mỹ
Doanh thu: 134,3 tỷ USD
Lợi nhuận: 5,7 tỷ USD
Tài sản: 190,6 tỷ USD
Giá trị vốn hóa thị trường: 51,8 tỷ USD

3. Daimler
10 hãng ôtô quyền lực nhất thế giới - Ảnh 8

Xếp hạng trong Forbes 2000: 36
Quốc gia: Đức
Doanh thu: 150,8 tỷ USD
Lợi nhuận: 8 tỷ USD
Tài sản: 211,9 tỷ USD
Giá trị vốn hóa thị trường: 64,1 tỷ USD

2. Toyota
10 hãng ôtô quyền lực nhất thế giới - Ảnh 9

Xếp hạng trong Forbes 2000: 31
Quốc gia: Nhật Bản
Doanh thu: 224,5 tỷ USD
Lợi nhuận: 3,4 tỷ USD
Tài sản: 371,3 tỷ USD
Giá trị vốn hóa thị trường: 167,2 tỷ USD

1. Volkswagen
10 hãng ôtô quyền lực nhất thế giới - Ảnh 10

Xếp hạng trong Forbes 2000: 14
Quốc gia: Đức
Doanh thu: 254 tỷ USD
Lợi nhuận: 28,6 tỷ USD
Tài sản: 408,2 tỷ USD
Giá trị vốn hóa thị trường: 94,4 tỷ USD