1. Macau (Trung Quốc) 
 GDP bình quân (theo PPP): 143.116 USD 
 GDP (theo PPP): 91,2 tỷ USD 
 Dân số: 0,63 triệu người2. Qatar 
 GDP bình quân (theo PPP): 139.151 USD 
 GDP (theo PPP): 392,1 tỷ USD 
 Dân số: 2,8 triệu người3. Luxembourg 
 GDP bình quân (theo PPP): 118.149 USD 
 GDP (theo PPP): 74,7 tỷ USD 
 Dân số: 0,63 triệu người4. Singapore 
 GDP bình quân (theo PPP): 105.796 USD 
 GDP (theo PPP): 602 tỷ USD
 Dân số: 5,7 triệu người5. Brunei 
 GDP bình quân (theo PPP): 94.374 USD 
 GDP (theo PPP): 42 tỷ USD 
 Dân số: 0,4 5 triệu người6. Ireland 
 GDP bình quân (theo PPP): 87.868 USD 
 GDP (theo PPP): 428 tỷ USD 
 Dân số: 4,8 triệu người7. Na Uy
 GDP bình quân (theo PPP): 78.544 USD 
 GDP (theo PPP): 430 tỷ USD 
 Dân số: 5,4 triệu người8. Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) 
 GDP bình quân (theo PPP): 71.613 USD 
 GDP (theo PPP): 793 tỷ USD 
 Dân số: 11 triệu người9. Kuwait 
 GDP bình quân (theo PPP): 70.933 USD 
 GDP (theo PPP): 339,3 tỷ USD 
 Dân số: 4,78 triệu người10. Hong Kong (Trung Quốc) 
 GDP bình quân (theo PPP): 70.354 USD 
 GDP (theo PPP): 534,2 tỷ USD 
 Dân số: 7,6 triệu người

10 nền kinh tế giàu nhất thế giới năm 2020

Theo vnexpress.net

Theo báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), GDP bình quân tính theo phương pháp ngang giá sức mua (PPP) của Macau (Trung Quốc) sẽ đạt hơn 143.000 USD năm 2020, vượt Qatar để trở thành nền kinh tế giàu nhất thế giới. Khoảng cách này sẽ càng nới rộng trong các năm sau đó.

Video nổi bật