10 nơi có phí sinh hoạt đắt nhất nước Mỹ

Theo vneconomy.vn

Hawaii, Alaska, Connecticutt, New York.... là một trong những địa điểm có phí sinh hoạt đắt đỏ nhất ở Mỹ.

10. Vermont

10 nơi có phí sinh hoạt đắt nhất nước Mỹ - Ảnh 1

Giá nhà trung bình (khu vực Burlington): 396.146 USD
Gần 2 lít sữa: 2,25 USD
Gần nửa kg thịt bò: 4,19 USD
Chi phí năng lượng hàng tháng: 248,71 USD
Phí thăm khám bác sỹ: 111,23 USD
Xếp hạng chi phí sinh hoạt năm 2013: 41 (đắt thứ 10)
Mức điểm chi phí sinh hoạt năm 2013: 10 (trên tổng số 50 điểm)
Xếp hạng chi phí sinh hoạt năm 2012: 42

9. Maryland

10 nơi có phí sinh hoạt đắt nhất nước Mỹ - Ảnh 2

Giá nhà trung bình (khu vực Bethesda-Gaithersburg-Frederick): 577.834 USD
Gần 2 lít sữa: 2,59 USD
Gần nửa kg thịt bò: 3,39 USD
Chi phí năng lượng hàng tháng: 205,44 USD
Phí thăm khám bác sỹ: 83,60 USD
Xếp hạng chi phí sinh hoạt năm 2013: 42 (đắt thứ 9)
Mức điểm chi phí sinh hoạt năm 2013: 9
Xếp hạng chi phí sinh hoạt năm 2012: 43

8. Massachusetts

10 nơi có phí sinh hoạt đắt nhất nước Mỹ - Ảnh 3

Giá nhà trung bình (khu vực Boston): 478.200 USD
Gần 2 lít sữa: 2,71 USD
Gần nửa kg thịt bò: 4,29 USD
Chi phí năng lượng hàng tháng: 248,63 USD
Phí thăm khám bác sỹ: 149,00 USD
Xếp hạng chi phí sinh hoạt năm 2013: 43 (đắt thứ 8)
Mức điểm chi phí sinh hoạt năm 2013: 8
Xếp hạng chi phí sinh hoạt năm 2012: 41

7. Rhode Island

10 nơi có phí sinh hoạt đắt nhất nước Mỹ - Ảnh 4
Giá nhà trung bình (khu vực Providence): 371.000 USD
Gần 2 lít sữa: 2,91 USD
Gần nửa kg thịt bò: 4,07 USD
Chi phí năng lượng hàng tháng: 233,53 USD
Phí thăm khám bác sỹ: 149,00 USD
Xếp hạng chi phí sinh hoạt năm 2013: 44 (đắt thứ 7)
Mức điểm chi phí sinh hoạt năm 2013: 7
Xếp hạng chi phí sinh hoạt năm 2012: 44

6. California

10 nơi có phí sinh hoạt đắt nhất nước Mỹ - Ảnh 5

Giá nhà trung bình (khu vực San Francisco): 823.429 USD
Gần 2 lít sữa: 2,39 USD
Gần nửa kg thịt bò: 3,24 USD
Chi phí năng lượng hàng tháng: 165,55 USD
Phí thăm khám bác sỹ: 130,57 USD
Xếp hạng chi phí sinh hoạt năm 2013: 45 (đắt thứ 6)
Mức điểm chi phí sinh hoạt năm 2013: 6
Xếp hạng chi phí sinh hoạt năm 2012: 46

5. New Jersey

10 nơi có phí sinh hoạt đắt nhất nước Mỹ - Ảnh 6

Giá nhà trung bình (khu vực Bergen-Passaic): 557.145 USD
Gần 2 lít sữa: 3,79 USD
Gần nửa kg thịt bò: 3,43 USD
Chi phí năng lượng hàng tháng: 252,39 USD
Phí thăm khám bác sỹ: 103,20 USD
Xếp hạng chi phí sinh hoạt năm 2013: 46 (đắt thứ 5)
Mức điểm chi phí sinh hoạt năm 2013: 5
Xếp hạng chi phí sinh hoạt năm 2012: 45

4. New York

10 nơi có phí sinh hoạt đắt nhất nước Mỹ - Ảnh 7

Giá nhà trung bình (khu vực Manhattan): 1,3 triệu USD
Gần 2 lít sữa: 2,42 USD
Gần nửa kg thịt bò: 4,71 USD
Chi phí năng lượng hàng tháng: 237,01 USD
Phí thăm khám bác sỹ: 96,00 USD
Xếp hạng chi phí sinh hoạt năm 2013: 47 (đắt thứ 4)
Mức điểm chi phí sinh hoạt năm 2013: 4
Xếp hạng chi phí sinh hoạt năm 2012: 47

3. Connecticutt

10 nơi có phí sinh hoạt đắt nhất nước Mỹ - Ảnh 8

Giá nhà trung bình (khu vực Stamford): 585.000 USD
Gần 2 lít sữa: 2,77 USD
Gần nửa kg thịt bò: 4,07 USD
Chi phí năng lượng hàng tháng: 236,01 USD
Phí thăm khám bác sỹ: 114,55 USD
Xếp hạng chi phí sinh hoạt năm 2013: 48 (đắt thứ 3)
Mức điểm chi phí sinh hoạt năm 2013: 3
Xếp hạng chi phí sinh hoạt năm 2012: 48

2. Alaska

10 nơi có phí sinh hoạt đắt nhất nước Mỹ - Ảnh 9

Giá nhà trung bình (khu vực Anchorage): 467.553 USD
Gần 2 lít sữa: 2,41 USD
Gần nửa kg thịt bò: 4,08 USD
Chi phí năng lượng hàng tháng: 169,84 USD
Phí thăm khám bác sỹ: 159,20 USD
Xếp hạng chi phí sinh hoạt năm 2013: 49 (đắt thứ 2)
Mức điểm chi phí sinh hoạt năm 2013: 2
Xếp hạng chi phí sinh hoạt năm 2012: 49

1. Hawaii

10 nơi có phí sinh hoạt đắt nhất nước Mỹ - Ảnh 10

Giá nhà trung bình (khu vực Honolulu): 742.166 USD
Gần 2 lít sữa: 3,41 USD
Gần nửa kg thịt bò: 3,99 USD
Chi phí năng lượng hàng tháng: 333,51 USD
Phí thăm khám bác sỹ: 101,80 USD
Xếp hạng chi phí sinh hoạt năm 2013: 50 (đắt nhất)
Mức điểm chi phí sinh hoạt năm 2013: 1
Xếp hạng chi phí sinh hoạt năm 2012: 50