10 nữ CEO lương cao nhất thế giới năm 2012

Theo HuffingtonPost/Infonet

Có mặt trong danh sách đều là nữ tướng của những thương hiệu nổi tiếng như Pepsi, HP hay Kraft…

Đánh giá này được tờ HuffintonPost đưa ra, trong đó, người nhận mức lương cao nhất lên đến hơn 21 triệu USD là nữ CEO Irene Rosenfeld của hãng thực phẩm Kraft.

10. Gretchen McClain

10 nữ CEO lương cao nhất thế giới năm 2012 - Ảnh 1

Tên công ty: Xylem

Tổng lương: 8.783.980 USD

Năm bắt đầu đảm nhận vị trí CEO: 2011

9. Patricia Woertz

10 nữ CEO lương cao nhất thế giới năm 2012 - Ảnh 2

Tên công ty: Archer Daniels Midland

Tổng lương: 11.079.862 USD

Năm bắt đầu đảm nhận vị trí CEO: 4/2006

8. Carol Meyrowitz

10 nữ CEO lương cao nhất thế giới năm 2012 - Ảnh 3

Tên công ty: TJX Companies

Tổng lương: 11.087.649 USD

Năm bắt đầu đảm nhận vị trí CEO: 1/2007

7. Ursula Burns

10 nữ CEO lương cao nhất thế giới năm 2012 - Ảnh 4

Tên công ty: Xerox

Tổng lương: 12.902.607 USD

Năm bắt đầu đảm nhận vị trí CEO: 7/2009

6. Angela Braly

10 nữ CEO lương cao nhất thế giới năm 2012 - Ảnh 5

Tên công ty: WellPoint

Tổng lương: 13.258.142 USD

Năm bắt đầu đảm nhận vị trí CEO: 6/2007

5. Ellen Kullman

10 nữ CEO lương cao nhất thế giới năm 2012 - Ảnh 6

Tên công ty: DuPont

Tổng lương: 15.926.631 USD

Năm bắt đầu đảm nhận vị trí CEO: 1/2009

4. Meg Whitman

10 nữ CEO lương cao nhất thế giới năm 2012 - Ảnh 7

Tên công ty: HP

Tổng lương: 16.518.930 USD

Năm bắt đầu đảm nhận vị trí CEO: 11/2011

3. Indra Nooyi

10 nữ CEO lương cao nhất thế giới năm 2012 - Ảnh 8

Tên công ty: PepsiCo

Tổng lương: 17.116.089 USD

Năm bắt đầu đảm nhận vị trí CEO: 10/2006

2. Debra Cafaro

10 nữ CEO lương cao nhất thế giới năm 2012 - Ảnh 9

Tên công ty: Ventas

Tổng lương: 18.498.831 USD

Năm bắt đầu đảm nhận vị trí CEO: 1999

1.  Irene Rosenfeld

10 nữ CEO lương cao nhất thế giới năm 2012 - Ảnh 10

Tên công ty: Kraft

Tổng lương: 21.944.694 USD

Năm bắt đầu đảm nhận vị trí CEO: 6/2006