10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới

Theo vneconomy.vn

(Tài chính) Theo báo cáo mới từ Economist Intelligence Unit, Singapore đã vượt qua Tokyo để trở thành thành phố có giá sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới...

1. Singapore
10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới - Ảnh 1

Singapore xếp thứ 6 vào năm ngoái. Chỉ số giá sinh hoạt hiện nay là 130.

Giá 1 ổ bánh mỳ trắng: Hiện nay: 3,36 USD; Năm ngoái: 3,25 USD; 5 năm trước: 2,90 USD
Giá một chai rượu vang: Hiện nay: 25,04 USD; Năm ngoái: 25,65 USD; 5 năm trước: 22,52 USD
Giá một lít xăng không chì: Hiện nay: 1,73 USD; Năm ngoái: 1,74 USD; 5 năm trước: 1,36 USD

2. Paris
10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới - Ảnh 2

Paris xếp thứ 8 vào năm ngoái. Chỉ số giá sinh hoạt hiện nay là 129.

Giá 1 ổ bánh mỳ trắng: Hiện nay: 8,44 USD; Năm ngoái: 8,95 USD; 5 năm trước: 7,31 USD
Giá một chai rượu vang: Hiện nay: 11,45 USD; Năm ngoái: 9,45 USD; 5 năm trước: 8,62 USD
Giá một lít xăng không chì: Hiện nay: 2,50 USD; Năm ngoái: 2,38 USD; 5 năm trước: 2,44 USD

3. Oslo
10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới - Ảnh 3

Oslo xếp thứ 4 (đồng hạng) vào năm ngoái. Chỉ số giá sinh hoạt hiện nay là 128.

Giá 1 ổ bánh mỳ trắng: Hiện nay: 5,91 USD; Năm ngoái: 6,31 USD; 5 năm trước: 5,33 USD
Giá một chai rượu vang: Hiện nay: 17,13 USD; Năm ngoái: 17,58 USD; 5 năm trước: 16,63 USD
Giá một lít xăng không chì: Hiện nay: 2,41 USD; Năm ngoái: 2,61 USD; 5 năm trước: 2,05 USD

4. Zurich
10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới - Ảnh 4

Zurich xếp thứ 7 vào năm ngoái. Chỉ số giá sinh hoạt hiện nay là 125.

Giá 1 ổ bánh mỳ trắng: Hiện nay: 6,19 USD; Năm ngoái: 6,08 USD; 5 năm trước: 5,13 USD
Giá một chai rượu vang: Hiện nay: 15,82 USD; Năm ngoái: 16,74 USD; 5 năm trước: 12,24 USD
Giá một lít xăng không chì: Hiện nay: 2,06 USD; Năm ngoái: 2,01 USD; 5 năm trước: 1,69 USD

5. Sydney
10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới - Ảnh 5

Sydney xếp thứ 3 vào năm ngoái. Chỉ số giá sinh hoạt hiện nay là 120.

Giá 1 ổ bánh mỳ trắng:
Hiện nay: 4,65 USD; Năm ngoái: 5,03 USD; 5 năm trước: 3,52 USD
Giá một chai rượu vang: Hiện nay: 22,58 USD; Năm ngoái: 25,38 USD; 5 năm trước: 18,27 USD
Giá một lít xăng không chì: Hiện nay: 1,35 USD; Năm ngoái: 1,50 USD; 5 năm trước: 1,28 USD

6. (đồng hạng) Caracas
10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới - Ảnh 6

Caracas xếp thứ 9 vào năm ngoái. Chỉ số giá sinh hoạt hiện nay là 118.

Giá 1 ổ bánh mỳ trắng: Hiện nay: 11,02 USD; Năm ngoái: 9,40 USD; 5 năm trước: 6,98 USD
Giá một chai rượu vang: Hiện nay: 22,41 USD; Năm ngoái: 18,14 USD; 5 năm trước: 14,61 USD
Giá một lít xăng không chì: Hiện nay: 0,02 USD; Năm ngoái: 0,02 USD; 5 năm trước: 0,05 USD

6. (đồng hạng) Geneva
10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới - Ảnh 7

Vào năm ngoái, Geneva xếp thứ 11. Chỉ số giá sinh hoạt hiện nay là 118.

Giá 1 ổ bánh mỳ trắng: Hiện nay: 6,38 USD; Năm ngoái: 5,63 USD; 5 năm trước: 5,86 USD
Giá một chai rượu vang: Hiện nay: 8,39 USD; Năm ngoái: 8,19 USD; 5 năm trước: 7,42 USD
Giá một lít xăng không chì: Hiện nay: 1,96 USD; Năm ngoái: 2,04 USD; 5 năm trước: 1,69 USD

6. (đồng hạng) Melbourne
10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới - Ảnh 8

Melbourne xếp thứ 4 (đồng hạng) vào năm ngoái. Chỉ số giá sinh hoạt hiện nay là 118.

Giá 1 ổ bánh mỳ trắng: Hiện nay: 4.43 USD; Năm ngoái: 4,87 USD; 5 năm trước: 3,77 USD
Giá một chai rượu vang: Hiện nay: 22,28 USD; Năm ngoái: 25,03 USD; 5 năm trước: 17,45 USD
Giá một lít xăng không chì: Hiện nay: 1,35 USD; Năm ngoái: 1,49 USD; 5 năm trước: 1,28 USD

6. (đồng hạng) Tokyo
10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới - Ảnh 9

Tokyo xếp thứ 1 vào năm ngoái. Chỉ số giá sinh hoạt hiện nay là 118.

Giá 1 ổ bánh mỳ trắng: Hiện nay: 7,12 USD; Năm ngoái: 9,06 USD; 5 năm trước: 7,55 USD
Giá một chai rượu vang: Hiện nay: 12,53 USD; Năm ngoái: 15,95 USD; 5 năm trước: 12,13 USD
Giá một lít xăng không chì: Hiện nay: 1,73 USD; Năm ngoái: 1,97 USD; 5 năm trước: 1,69 USD

10. Copenhagen
10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới - Ảnh 10

Copenhagen xếp thứ 15 vào năm ngoái. Chỉ số giá sinh hoạt hiện nay là 117.

Giá 1 ổ bánh mỳ trắng:
Hiện nay:  4,82 USD; Năm ngoái: 4,47 USD; 5 năm trước: 3,82 USD
Giá một chai rượu vang:
Hiện nay: 13,70 USD; Năm ngoái: 12,03 USD; 5 năm trước: 10,79 USD
Giá một lít xăng không chì:
Hiện nay: 2,18 USD; Năm ngoái: 2,07 USD; 5 năm trước: 2,05 USD