10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới

Theo TTVN, CafeF

Tokyo vẫn là thành phố đắt đỏ nhất thế giới trong khi Nhật Bản có tới 4 thành phố đứng trong top 10. Không hề có thành phố nào của nước Mỹ nằm trong danh sách này.

1. Tokyo, Nhật Bản – Xếp thứ 1 trong năm 2011

1. Tokyo, Japan

Giá vé xem phim: 22,93 USD

Giá 1 lon soda: 1,85 USD

Giá 1 chục trứng: 6,20 USD

Giá 1 lon bia tại quầy bar: 10,35 USD

2. Nagoya, Japan – Xếp thứ 4 trong năm 2011

2. Nagoya, Japan

Giá vé xem phim: 22,84 USD

Giá 1 lon soda: 1,44 USD

Giá 1 chục trứng: 4,20 USD

Giá 1 lon bia tại quầy bar: 10,25 USD

3. Oslo, Na Uy - Xếp thứ 2 trong năm 2011

3. Oslo, Norway

Giá vé xem phim: 17,39 USD

Giá 1 lon soda: 3,20 USD

Giá 1 chục trứng: 8,38 USD

Giá 1 lon bia tại quầy bar: 12,89 USD

4. Luanda, Angola - Xếp thứ 11 trong năm 2011

4. Luanda, Angola

Giá vé xem phim: 13,10 USD

Giá 1 lon soda: 1,05 USD

Giá 1 chục trứng: 5,25 USD

Giá 1 lon bia tại quầy bar: 7,38 USD

5. Yokohama, Nhật Bản - Xếp thứ 6 trong năm 2011

5. Yokohama, Japan

Giá vé xem phim: 22,84 USD

Giá 1 lon soda: 1,59 USD

Giá 1 chục trứng: 4,34 USD

Giá 1 lon bia tại quầy bar: 10,30 USD

6. Kobe, Nhật Bản - Xếp thứ 10 trong năm 2011

6. Kobe, Japan

Giá vé xem phim: 22,84 USD

Giá 1 lon soda: 1,44 USD

Giá 1 chục trứng: 4,58 USD

Giá 1 lon bia tại quầy bar: 8,49 USD

7. Caracas, Venezuela - Xếp thứ 13 trong năm 2011

7. Caracas, Venezuela

Giá vé xem phim: 15,81 USD

Giá 1 lon soda: 2,93 USD

Giá 1 chục trứng: 3,92 USD

Giá 1 lon bia tại quầy bar: 11,61 USD

8. Stavanger, Na Uy - Xếp thứ 8 trong năm 2011

8. Stavanger, Norway

Giá vé xem phim: 17,59 USD

Giá 1 lon soda: 2,89 USD

Giá 1 chục trứng: 7,87 USD

Giá 1 lon bia tại quầy bar: 12,54 USD

9. Zurich, Thụy Sĩ – Xếp thứ 5 trong năm 2011

9. Zurich, Switzerland

Giá vé xem phim: 18,59 USD

Giá 1 lon soda: 1,26 USD

Giá 1 chục trứng: 7,88 USD

Giá 1 lon bia tại quầy bar: 9,20 USD

10. Geneva, Thụy Sĩ - Xếp thứ 3 trong năm 2011

10. Geneva, Switzerland

Giá vé xem phim: 19,97 USD

Giá 1 lon soda: 1,29 USD

Giá 1 chục trứng: 8,06 USD

Giá 1 lon bia tại quầy bar: 9,10 USD