10. Bắc Kinh, Trung Quốc: GDP dự báo vào năm 2022: 570 tỷ USD9. Dallas, Mỹ: GDP dự báo vào năm 2022: 592 tỷ USD8. Osaka, Nhật Bản: GDP dự báo vào năm 2022: 646 tỷ USD7. Thượng Hải, Trung Quốc: GDP dự báo vào năm 2022: 697 tỷ USD6. Chicago, Mỹ: GDP dự báo vào năm 2022: 703 tỷ USD5. Paris, Pháp: GDP dự báo vào năm 2022: 836 tỷ USD4. London, Anh: GDP dự báo vào năm 2022: 1.089 tỷ USD3. Los Angeles, Mỹ: GDP dự báo vào năm 2022: 1.105 tỷ USD2. Tokyo, Nhật Bản: GDP dự báo vào năm 2022: 1.557 USD1. New York, Mỹ: GDP dự báo vào năm 2022: 1.800 tỷ USD

10 thành phố được dự báo giàu nhất thế giới vào năm 2022

Theo Bình Minh/vneconomy.vn

Thế giới sẽ có thêm ngày càng nhiều những thành phố với quy mô nền kinh tế lớn hơn tổng sản phẩm trong nước (GDP) của cả một quốc gia.

Video nổi bật