10. Osaka - Số người siêu giàu năm 2017: 2.7309. Washington DC - Số người siêu giàu năm 2017: 2.7358. San Francisco - Số người siêu giàu năm 2017: 2.8207. Chicago - Số người siêu giàu năm 2017: 3.2556. London - Số người siêu giàu năm 2017: 3.8305. Paris - Số người siêu giàu năm 2017: 3.9504. Los Angeles - Số người siêu giàu năm 2017: 5.2503. Tokyo - Số người siêu giàu năm 2017: 6.7852. New York - Số người siêu giàu năm 2017: 8.8651. Hong Kong - Số người siêu giàu năm 2017: 10.010

10 thành phố giàu nhất thế giới

Theo Hoàng Hải/baodauthau.vn

Theo nghiên cứu mới đây của Wealth-X, châu Á hiện là nơi sản sinh ra những cá nhân siêu giàu – những người có giá trị tài sản trên 30 triệu USD – nhanh hơn bất kỳ khu vực nào trên thế giới.

Video nổi bật