15 thành phố có chênh lệch giá nhà/thu nhập cao nhất thế giới

Theo VnEconomy

Dựa trên dữ liệu từ hãng nghiên cứu Demographia, báo Huffington Post điểm 15 thành phố có chênh lệch giữa giá nhà với thu nhập cao nhất thế giới...

13. London, Anh
15 thành phố có chênh lệch giá nhà/thu nhập cao nhất thế giới - Ảnh 1

Giá nhà trung bình: 310.000 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 39.600 USD

12. San Francisco và Oakland, Mỹ
15 thành phố có chênh lệch giá nhà/thu nhập cao nhất thế giới - Ảnh 2

Giá nhà trung bình: 568.000 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 73.200 USD

11. San Jose, Mỹ
15 thành phố có chênh lệch giá nhà/thu nhập cao nhất thế giới - Ảnh 3

Giá nhà trung bình: 673.000 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 85.400 USD

10. Santa Barbara, Mỹ
15 thành phố có chênh lệch giá nhà/thu nhập cao nhất thế giới - Ảnh 4

Giá nhà trung bình: 485.600 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 61.500 USD

9. Coff's Harbor, Australia
15 thành phố có chênh lệch giá nhà/thu nhập cao nhất thế giới - Ảnh 5

Giá nhà trung bình: 383.600 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 48.100 USD

8. Sunshine Coast, Australia
15 thành phố có chênh lệch giá nhà/thu nhập cao nhất thế giới - Ảnh 6

Giá nhà trung bình: 430.000 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 53.900 USD

7. Santa Cruz, Mỹ
15 thành phố có chênh lệch giá nhà/thu nhập cao nhất thế giới - Ảnh 7

Giá nhà trung bình: 523.300 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 63.600 USD

6. Sydney, Australia
15 thành phố có chênh lệch giá nhà/thu nhập cao nhất thế giới - Ảnh 8

Giá nhà trung bình: 642.700 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 77.400 USD

5. Port Macquarie, Australia
15 thành phố có chênh lệch giá nhà/thu nhập cao nhất thế giới - Ảnh 9

Giá nhà trung bình: 387.200 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 44.800 USD

4. Bournemouth và Dorsett, Anh
15 thành phố có chênh lệch giá nhà/thu nhập cao nhất thế giới - Ảnh 10

Giá nhà trung bình: 215.500 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 24.900 USD

3. Honolulu, Mỹ
15 thành phố có chênh lệch giá nhà/thu nhập cao nhất thế giới - Ảnh 11

Giá nhà trung bình: 627.200 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 67.200 USD

2. Vancouver, Canada
15 thành phố có chênh lệch giá nhà/thu nhập cao nhất thế giới - Ảnh 12

Giá nhà trung bình: 621.300 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 65.200 USD

1. Hong Kong, Trung Quốc
15 thành phố có chênh lệch giá nhà/thu nhập cao nhất thế giới - Ảnh 13

Giá nhà trung bình: 3,81 triệu USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 282.000 USD