15 triệu cổ phiếu Thép Mê Lin niêm yết trên HNX

PV.

Ngày 27/9/2017, CTCP Thép Mê Lin chính thức đưa 15 triệu cổ phiếu MEL lên niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với tổng giá trị đăng ký niêm yết đạt 150 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 15.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày 27/9/2017, 15 triệu cổ phiếu MEL niêm yết trên HNX với tổng giá trị đăng ký niêm yết đạt 150 tỷ đồng. Nguồn: hnx.vn
Ngày 27/9/2017, 15 triệu cổ phiếu MEL niêm yết trên HNX với tổng giá trị đăng ký niêm yết đạt 150 tỷ đồng. Nguồn: hnx.vn

CTCP Thép Mê Lin trước đây là Công ty TNHH Thép Mê Lin, được thành lập năm 2003 với vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng. Năm 2015, MEL chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP với vốn điều lệ 150 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh chính của công ty bao gồm các hoạt động nhập khẩu, mua bán các sản phẩm thép thành phẩm phân phối cho khách hàng trong nước và xuất khẩu nguyên liệu chính để sản xuất thép cho nước ngoài.

Công ty có nhà máy tại KCN Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội trên diện tích 30.016m2, đây là một trong những KCN trọng điểm của khu vực được tập trung đầu tư đồng bộ và có nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng cơ khí chế tạo.

Bên cạnh đó, công ty còn tham gia gia công sản phẩm thép, hợp tác đầu tư các dự án bất động sản (dự án Tổ hợp thương mại, siêu thị, văn phòng và nhà ở tại số 75 Nguyễn Tam Trinh, Hà Nội dự kiến đưa vào sử dụng Qúy I/2018) và dự án nhà máy sản xuất thép và năng lượng (nhà máy liên hiệp cắt xẻ thép và chế biến than tại Hải Phòng).

 Sau gần 15 năm hoạt động, công ty đã khẳng định được vị thế và quy mô của mình trong ngành thép, tạo dựng được mối quan hệ bạn hàng với các nhà sản xuất thép lớn trên thế giới cũng như mở rộng mạng lưới khách hàng trong và ngoài nước.

Kết quả kinh doanh năm 2015 – 2016 và 6 tháng đầu năm 2017

           Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Giai đoạn

1/1/2015 – 30/9/2015

Giai đoạn 1/10/2015 -31/12/2015

Năm 2016

6 tháng/2017

Vốn CSH

115,9

104,7

153,8

166,9

Doanh thu thuần

731,2

326

1.065

649,6

Lợi nhuận sau thuế

64,8

(11,2)

19

13,1

                  Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 - 2016 và BCTC bán niên soát xét năm 2017

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của MEL năm 2017 – 2018:

Chỉ tiêu

Năm 2017

Năm 2018

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

1.200

1.400

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

22

25,6

Tỷ lệ LNST/DTT (%)

1,83

1,83

Tỷ lệ LNST/VĐL (%)

14,67

17

Cổ tức (%)

8

8

                Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017

Theo quy định của HNX, biên độ dao động giá cổ phiếu MEL trong ngày giao dịch đầu tiên từ 10.500 đồng – 19.500 đồng/cổ phiếu. Kết thúc phiên giao dịch đầu tiên đã có 41.900 cổ phiếu MEL được giao dịch ở mức giá từ 19.200 - 19.500 đồng/cổ phiếu.