20 thành phố có giá thuê căn hộ đắt nhất thế giới

Theo VnEconomy

Theo trang Business Insider, năm nay là năm thứ 2 liên tiếp, Hồng Kông dẫn đầu danh sách các thành phố có giá thuê căn hộ cao cấp đắt nhất...


20. Buenos Aires, Argentina
20 thành phố có giá thuê căn hộ đắt nhất thế giới - Ảnh 1

Giá cho thuê trung bình căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ: 4.170 USD/tháng

Dữ liệu thu thập từ các căn hộ 3 phòng ngủ, chưa có đồ đạc. Nguồn: ECA International

Giá cho thuê căn hộ được ECA sử dụng để thực hiện danh sách này được thu thập vào tháng 9/2012 và đã được chuyển đổi sang USD để phục vụ việc so sánh. Tỷ giá được sử dụng để chuyển đổi là tỷ giá của thời điểm tháng 9/2012.

19. Bắc Kinh, Trung Quốc
20 thành phố có giá thuê căn hộ đắt nhất thế giới - Ảnh 2

Giá cho thuê trung bình căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ: 4.203 USD/tháng

Dữ liệu thu thập từ các căn hộ 3 phòng ngủ, chưa có đồ đạc. Nguồn: ECA International

Giá cho thuê căn hộ được ECA sử dụng để thực hiện danh sách này được thu thập vào tháng 9/2012 và đã được chuyển đổi sang USD để phục vụ việc so sánh. Tỷ giá được sử dụng để chuyển đổi là tỷ giá của thời điểm tháng 9/2012.

18. Paris, Pháp
20 thành phố có giá thuê căn hộ đắt nhất thế giới - Ảnh 3

Giá cho thuê trung bình căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ: 4.329 USD/tháng

Dữ liệu thu thập từ các căn hộ 3 phòng ngủ, chưa có đồ đạc. Nguồn: ECA International

Giá cho thuê căn hộ được ECA sử dụng để thực hiện danh sách này được thu thập vào tháng 9/2012 và đã được chuyển đổi sang USD để phục vụ việc so sánh. Tỷ giá được sử dụng để chuyển đổi là tỷ giá của thời điểm tháng 9/2012.

17. Mumbai, Ấn Độ
20 thành phố có giá thuê căn hộ đắt nhất thế giới - Ảnh 4

Giá cho thuê trung bình căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ: 4.435 USD/tháng

Dữ liệu thu thập từ các căn hộ 3 phòng ngủ, chưa có đồ đạc. Nguồn: ECA International

Giá cho thuê căn hộ được ECA sử dụng để thực hiện danh sách này được thu thập vào tháng 9/2012 và đã được chuyển đổi sang USD để phục vụ việc so sánh. Tỷ giá được sử dụng để chuyển đổi là tỷ giá của thời điểm tháng 9/2012.

16. San Francisco, Mỹ
20 thành phố có giá thuê căn hộ đắt nhất thế giới - Ảnh 5

Giá cho thuê trung bình căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ: 4.461 USD/tháng

Dữ liệu thu thập từ các căn hộ 3 phòng ngủ, chưa có đồ đạc. Nguồn: ECA International

Giá cho thuê căn hộ được ECA sử dụng để thực hiện danh sách này được thu thập vào tháng 9/2012 và đã được chuyển đổi sang USD để phục vụ việc so sánh. Tỷ giá được sử dụng để chuyển đổi là tỷ giá của thời điểm tháng 9/2012.

15. Zurich, Thụy Sỹ
20 thành phố có giá thuê căn hộ đắt nhất thế giới - Ảnh 6

Giá cho thuê trung bình căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ: 4.636 USD/tháng

Dữ liệu thu thập từ các căn hộ 3 phòng ngủ, chưa có đồ đạc. Nguồn: ECA International

Giá cho thuê căn hộ được ECA sử dụng để thực hiện danh sách này được thu thập vào tháng 9/2012 và đã được chuyển đổi sang USD để phục vụ việc so sánh. Tỷ giá được sử dụng để chuyển đổi là tỷ giá của thời điểm tháng 9/2012.

14. Seoul, Hàn Quốc
20 thành phố có giá thuê căn hộ đắt nhất thế giới - Ảnh 7

Giá cho thuê trung bình căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ: 4.706 USD/tháng

Dữ liệu thu thập từ các căn hộ 3 phòng ngủ, chưa có đồ đạc. Nguồn: ECA International

Giá cho thuê căn hộ được ECA sử dụng để thực hiện danh sách này được thu thập vào tháng 9/2012 và đã được chuyển đổi sang USD để phục vụ việc so sánh. Tỷ giá được sử dụng để chuyển đổi là tỷ giá của thời điểm tháng 9/2012.

13. Geneva, Thụy Sỹ
20 thành phố có giá thuê căn hộ đắt nhất thế giới - Ảnh 8

Giá cho thuê trung bình căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ: 4.808 USD/tháng

Dữ liệu thu thập từ các căn hộ 3 phòng ngủ, chưa có đồ đạc. Nguồn: ECA International

Giá cho thuê căn hộ được ECA sử dụng để thực hiện danh sách này được thu thập vào tháng 9/2012 và đã được chuyển đổi sang USD để phục vụ việc so sánh. Tỷ giá được sử dụng để chuyển đổi là tỷ giá của thời điểm tháng 9/2012.

12. Sydney, Australia
20 thành phố có giá thuê căn hộ đắt nhất thế giới - Ảnh 9

Giá cho thuê trung bình căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ: 4.858 USD/tháng

Dữ liệu thu thập từ các căn hộ 3 phòng ngủ, chưa có đồ đạc. Nguồn: ECA International

Giá cho thuê căn hộ được ECA sử dụng để thực hiện danh sách này được thu thập vào tháng 9/2012 và đã được chuyển đổi sang USD để phục vụ việc so sánh. Tỷ giá được sử dụng để chuyển đổi là tỷ giá của thời điểm tháng 9/2012.

11. Thượng Hải
20 thành phố có giá thuê căn hộ đắt nhất thế giới - Ảnh 10

Giá cho thuê trung bình căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ: 4.859 USD/tháng

Dữ liệu thu thập từ các căn hộ 3 phòng ngủ, chưa có đồ đạc. Nguồn: ECA International

Giá cho thuê căn hộ được ECA sử dụng để thực hiện danh sách này được thu thập vào tháng 9/2012 và đã được chuyển đổi sang USD để phục vụ việc so sánh. Tỷ giá được sử dụng để chuyển đổi là tỷ giá của thời điểm tháng 9/2012.

10. Rio de Janeiro, Brazil
20 thành phố có giá thuê căn hộ đắt nhất thế giới - Ảnh 11

Giá cho thuê trung bình căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ: 5.067 USD/tháng

Dữ liệu thu thập từ các căn hộ 3 phòng ngủ, chưa có đồ đạc. Nguồn: ECA International

Giá cho thuê căn hộ được ECA sử dụng để thực hiện danh sách này được thu thập vào tháng 9/2012 và đã được chuyển đổi sang USD để phục vụ việc so sánh. Tỷ giá được sử dụng để chuyển đổi là tỷ giá của thời điểm tháng 9/2012.

9. Lagos, Nigeria
20 thành phố có giá thuê căn hộ đắt nhất thế giới - Ảnh 12

Giá cho thuê trung bình căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ: 5.275 USD/tháng

Dữ liệu thu thập từ các căn hộ 3 phòng ngủ, chưa có đồ đạc. Nguồn: ECA International

Giá cho thuê căn hộ được ECA sử dụng để thực hiện danh sách này được thu thập vào tháng 9/2012 và đã được chuyển đổi sang USD để phục vụ việc so sánh. Tỷ giá được sử dụng để chuyển đổi là tỷ giá của thời điểm tháng 9/2012.

8. Singapore
20 thành phố có giá thuê căn hộ đắt nhất thế giới - Ảnh 13

Giá cho thuê trung bình căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ: 5.511 USD/tháng

Dữ liệu thu thập từ các căn hộ 3 phòng ngủ, chưa có đồ đạc. Nguồn: ECA International

Giá cho thuê căn hộ được ECA sử dụng để thực hiện danh sách này được thu thập vào tháng 9/2012 và đã được chuyển đổi sang USD để phục vụ việc so sánh. Tỷ giá được sử dụng để chuyển đổi là tỷ giá của thời điểm tháng 9/2012.

7. Bogota, Columbia
20 thành phố có giá thuê căn hộ đắt nhất thế giới - Ảnh 14

Giá cho thuê trung bình căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ: 5.643USD/tháng

Dữ liệu thu thập từ các căn hộ 3 phòng ngủ, chưa có đồ đạc. Nguồn: ECA International

Giá cho thuê căn hộ được ECA sử dụng để thực hiện danh sách này được thu thập vào tháng 9/2012 và đã được chuyển đổi sang USD để phục vụ việc so sánh. Tỷ giá được sử dụng để chuyển đổi là tỷ giá của thời điểm tháng 9/2012.

6. London, Anh
20 thành phố có giá thuê căn hộ đắt nhất thế giới - Ảnh 15

Giá cho thuê trung bình căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ: 7.859 USD/tháng

Dữ liệu thu thập từ các căn hộ 3 phòng ngủ, chưa có đồ đạc. Nguồn: ECA International

Giá cho thuê căn hộ được ECA sử dụng để thực hiện danh sách này được thu thập vào tháng 9/2012 và đã được chuyển đổi sang USD để phục vụ việc so sánh. Tỷ giá được sử dụng để chuyển đổi là tỷ giá của thời điểm tháng 9/2012.

5. Tokyo, Nhật Bản
20 thành phố có giá thuê căn hộ đắt nhất thế giới - Ảnh 16

Giá cho thuê trung bình căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ: 8.726 USD/tháng

Dữ liệu thu thập từ các căn hộ 3 phòng ngủ, chưa có đồ đạc. Nguồn: ECA International

Giá cho thuê căn hộ được ECA sử dụng để thực hiện danh sách này được thu thập vào tháng 9/2012 và đã được chuyển đổi sang USD để phục vụ việc so sánh. Tỷ giá được sử dụng để chuyển đổi là tỷ giá của thời điểm tháng 9/2012.

4. Moscow
20 thành phố có giá thuê căn hộ đắt nhất thế giới - Ảnh 17

Giá cho thuê trung bình căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ: 8.874 USD/tháng

Dữ liệu thu thập từ các căn hộ 3 phòng ngủ, chưa có đồ đạc. Nguồn: ECA International

Giá cho thuê căn hộ được ECA sử dụng để thực hiện danh sách này được thu thập vào tháng 9/2012 và đã được chuyển đổi sang USD để phục vụ việc so sánh. Tỷ giá được sử dụng để chuyển đổi là tỷ giá của thời điểm tháng 9/2012.

3. New York, Mỹ
20 thành phố có giá thuê căn hộ đắt nhất thế giới - Ảnh 18

Giá cho thuê trung bình căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ: 9.020 USD/tháng

Dữ liệu thu thập từ các căn hộ 3 phòng ngủ, chưa có đồ đạc. Nguồn: ECA International

Giá cho thuê căn hộ được ECA sử dụng để thực hiện danh sách này được thu thập vào tháng 9/2012 và đã được chuyển đổi sang USD để phục vụ việc so sánh. Tỷ giá được sử dụng để chuyển đổi là tỷ giá của thời điểm tháng 9/2012.

2. Caracas, Venezuela
20 thành phố có giá thuê căn hộ đắt nhất thế giới - Ảnh 19

Giá cho thuê trung bình căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ: 9.090 USD/tháng

Dữ liệu thu thập từ các căn hộ 3 phòng ngủ, chưa có đồ đạc. Nguồn: ECA International

Giá cho thuê căn hộ được ECA sử dụng để thực hiện danh sách này được thu thập vào tháng 9/2012 và đã được chuyển đổi sang USD để phục vụ việc so sánh. Tỷ giá được sử dụng để chuyển đổi là tỷ giá của thời điểm tháng 9/2012.

1. Hồng Kông, Trung Quốc
20 thành phố có giá thuê căn hộ đắt nhất thế giới - Ảnh 20

Giá cho thuê trung bình căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ: 11.549 USD/tháng

Dữ liệu thu thập từ các căn hộ 3 phòng ngủ, chưa có đồ đạc. Nguồn: ECA International

Giá cho thuê căn hộ được ECA sử dụng để thực hiện danh sách này được thu thập vào tháng 9/2012 và đã được chuyển đổi sang USD để phục vụ việc so sánh. Tỷ giá được sử dụng để chuyển đổi là tỷ giá của thời điểm tháng 9/2012.