20 thị trường mới nổi thu hút vốn đầu tư nhiều nhất thế giới

Theo FFN, Vietstock...

Theo số liệu của EPFR Global, nhà đầu tư vẫn đang đổ tiền vào các thị trường mới nổi sau khi rót ròng 50 tỷ USD trong năm ngoái. Tuy nhiên, không phải tất cả các thị trường mới nổi đều thu hút được số tiền như nhau.

20 thị trường mới nổi thu hút vốn đầu tư nhiều nhất thế giới

Trên cơ sở số liệu của Bloomberg, dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), Tạp chí Bloomberg Market đã xếp hạng 20 thị trường mới nổi thu hút được nhiều vốn đầu tư nhất dựa trên rất nhiều tiêu chí như tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) dự kiến, lạm phát, nợ công, chỉ số thuận lợi kinh doanh (EDBI), tham nhũng và mức độ tự do kinh tế,...

Chiếm số lượng áp đảo trong danh sách này là các quốc gia châu Á, tiếp đó là Mỹ Latinh. Điều bất ngờ là các quốc gia châu Phi cũng đạt được kết quả khả quan và thậm chí có điểm số cao hơn cả các thành viên của Liên minh châu Âu (EU).

20. Philippines

 • Tăng trưởng GDP giai đoạn 2013-2017: 20,4%
 • Tỷ lệ lạm phát: 4,1%
 • Tỷ lệ nợ công/GDP: 36,8%
 • Chỉ số thuận lợi kinh doanh: 138 điểm
 • Tổng điểm: 38,1 điểm

19. Morocco

 • Tăng trưởng GDP giai đoạn 2013-2017: 27,7%
 • Tỷ lệ lạm phát: 2,5%
 • Tỷ lệ nợ công/GDP: 57,8%
 • Chỉ số thuận lợi kinh doanh: 97 điểm
 • Tổng điểm: 39 điểm

18. Hungary

 • Tăng trưởng GDP giai đoạn 2013-2017: 15,6%
 • Tỷ lệ lạm phát: 3,1%
 • Tỷ lệ nợ công/GDP: 75,7%
 • Chỉ số thuận lợi kinh doanh: 54 điểm
 • Tổng điểm: 40 điểm

17. Brazil

 • Tăng trưởng GDP giai đoạn 2013-2017: 22,3%
 • Tỷ lệ lạm phát: 4,7%
 • Tỷ lệ nợ công/GDP: 57,3%
 • Chỉ số thuận lợi kinh doanh: 130 điểm
 • Tổng điểm: 40,1 điểm

16. Mexico

 • Tăng trưởng GDP giai đoạn 2013-2017: 17,5%
 • Tỷ lệ lạm phát: 3,1%
 • Tỷ lệ nợ công/GDP: 43,1%
 • Chỉ số thuận lợi kinh doanh: 48 điểm
 • Tổng điểm: 42,1 điểm

15. Nam Phi

 • Tăng trưởng GDP giai đoạn 2013-2017: 19,9%
 • Tỷ lệ lạm phát: 4,9%
 • Tỷ lệ nợ công/GDP: 43,9%
 • Chỉ số thuận lợi kinh doanh: 39 điểm
 • Tổng điểm: 42,9 điểm

14. Zambia

 • Tăng trưởng GDP giai đoạn 2013-2017: 31,3%
 • Tỷ lệ lạm phát: 5,3%
 • Tỷ lệ nợ công/GDP: 28,8%
 • Chỉ số thuận lợi kinh doanh: 94 điểm
 • Tổng điểm: 43 điểm

13. Namibia

 • Tăng trưởng GDP giai đoạn 2013-2017: 22,3%
 • Tỷ lệ lạm phát: 5,0%
 • Tỷ lệ nợ công/GDP: 30%
 • Chỉ số thuận lợi kinh doanh: 87 điểm
 • Tổng điểm: 44,4 điểm

12. Ba Lan

 • Tăng trưởng GDP giai đoạn 2013-2017: 21,2%
 • Tỷ lệ lạm phát: 2,5%
 • Tỷ lệ nợ công/GDP: 54,2%
 • Chỉ số thuận lợi kinh doanh: 55 điểm
 • Tổng điểm: 47,1 điểm

11. Colombia

 • Tăng trưởng GDP giai đoạn 2013-2017: 21,9%
 • Tỷ lệ lạm phát: 3,0%
 • Tỷ lệ nợ công/GDP: 29,2%
 • Chỉ số thuận lợi kinh doanh: 45 điểm
 • Tổng điểm: 48,4 điểm

10. Indonesia

 • Tăng trưởng GDP giai đoạn 2013-2017: 31,3%
 • Tỷ lệ lạm phát: 4,6%
 • Tỷ lệ nợ công/GDP: 20%
 • Chỉ số thuận lợi kinh doanh: 128 điểm
 • Tổng điểm: 49,1 điểm

9. Nga

 • Tăng trưởng GDP giai đoạn 2013-2017: 26,6%
 • Tỷ lệ lạm phát: 6,5%
 • Tỷ lệ nợ công/GDP: 11,6%
 • Chỉ số thuận lợi kinh doanh: 112 điểm
 • Tổng điểm: 49,9 điểm

8. Chile

 • Tăng trưởng GDP giai đoạn 2013-2017: 24,2
 • Tỷ lệ lạm phát: 3,0
 • Tỷ lệ nợ công/GDP: 12,9%
 • Chỉ số thuận lợi kinh doanh: 37 điểm
 • Tổng điểm: 50,8 điểm

7. Thổ Nhĩ Kỳ

 • Tăng trưởng GDP giai đoạn 2013-2017: 21,2%
 • Tỷ lệ lạm phát: 5,4%
 • Tỷ lệ nợ công/GDP: 36,3%
 • Chỉ số thuận lợi kinh doanh: 71 điểm
 • Tổng điểm: 51 điểm

6. Malaysia

 • Tăng trưởng GDP giai đoạn 2013-2017: 21,8%
 • Tỷ lệ lạm phát: 2,5%
 • Tỷ lệ nợ công/GDP: 54.6%
 • Chỉ số thuận lợi kinh doanh: 12 điểm
 • Tổng điểm: 51,4 điểm

5. Cộng hòa Séc

 • Tăng trưởng GDP giai đoạn 2013-2017: 21,1%
 • Tỷ lệ lạm phát: 2%
 • Tỷ lệ nợ công/GDP: 45,5%
 • Chỉ số thuận lợi kinh doanh: 65 điểm
 • Tổng điểm: 53,8 điểm

4. Peru

 • Tăng trưởng GDP giai đoạn 2013-2017: 27,4%
 • Tỷ lệ lạm phát: 2,1%
 • Tỷ lệ nợ công/GDP: 17,2%
 • Chỉ số thuận lợi kinh doanh: 43 điểm
 • Tổng điểm: 58,1 điểm

3. Thái Lan

 • Tăng trưởng GDP giai đoạn 2013-2017: 25,9%
 • Tỷ lệ lạm phát: 2,7%
 • Tỷ lệ nợ công/GDP: 49,4%
 • Chỉ số thuận lợi kinh doanh: 18 điểm
 • Tổng điểm: 58,7 điểm

2. Hàn Quốc

 • Tăng trưởng GDP giai đoạn 2013-2017: 22,9%
 • Tỷ lệ lạm phát: 2,9%
 • Tỷ lệ nợ công/GDP: 27,3%
 • Chỉ số thuận lợi kinh doanh: 8 điểm
 • Tổng điểm: 67,4 điểm

1. Trung Quốc

 • Tăng trưởng GDP giai đoạn 2013-2017: 45,9%
 • Tỷ lệ lạm phát: 3%
 • Tỷ lệ nợ công/GDP: 14,9%
 • Chỉ số thuận lợi kinh doanh: 91 điểm
 • Tổng điểm: 77,5 điểm