20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới

Theo VnEconomy

Danh sách 20 thương hiệu được định giá cao nhất thế giới năm 2013 theo xếp hạng của hãng nghiên cứu BrandZ:..

1. Apple
20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới - Ảnh 1

Giá trị thương hiệu năm 2013: 185 tỷ USD
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2012: 1%

2. Google
20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới - Ảnh 2

Giá trị thương hiệu năm 2013: 113,7 tỷ USD
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2012: 5%

3. IBM
20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới - Ảnh 3

Giá trị thương hiệu năm 2013: 112,5 tỷ USD
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2012: -3%

4. McDonald's
20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới - Ảnh 4

Giá trị thương hiệu năm 2013: 90,3 tỷ USD
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2012: -5%

5. Coca-Cola
http://www.dna.com.vn/userfiles/060511%20coca%20cola%201.jpg

Giá trị thương hiệu năm 2013: 78,4 tỷ USD
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2012: 6%

6. AT&T
20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới - Ảnh 5

Giá trị thương hiệu năm 2013: 75,5 tỷ USD
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2012: 10%

7. Microsoft
20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới - Ảnh 6

Giá trị thương hiệu năm 2013: 69,8 tỷ USD
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2012: -9%

8. Marlboro
20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới - Ảnh 7

Giá trị thương hiệu năm 2013: 69,4 tỷ USD
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2012: -6%

9. Visa
20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới - Ảnh 8

Giá trị thương hiệu năm 2013: 56 tỷ USD
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2012: 46%

10. China Mobile
20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới - Ảnh 9

Giá trị thương hiệu năm 2013: 55,4 tỷ USD
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2012: 18%

11. GE
20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới - Ảnh 10

Giá trị thương hiệu năm 2013: 55,3 tỷ USD
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2012: 21%
 
12. Verizon
20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới - Ảnh 11

Giá trị thương hiệu năm 2013: 53 tỷ USD
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2012: 8%
 
13. Wells Fargo
20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới - Ảnh 12

Giá trị thương hiệu năm 2013: 47,7 tỷ USD
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2012: 20%
 
14. Amazon
20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới - Ảnh 13

Giá trị thương hiệu năm 2013: 45,7 tỷ USD
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2012: 34%
 
15. UPS
20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới - Ảnh 14

Giá trị thương hiệu năm 2013: 42,7 tỷ USD
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2012: 15%
 
16. ICBC
20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới - Ảnh 15

Giá trị thương hiệu năm 2013: 41,1 tỷ USD
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2012: -1%
 
17. Vodafone
20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới - Ảnh 16

Giá trị thương hiệu năm 2013: 39,7 tỷ USD
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2012: -8%
 
18. Walmart
20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới - Ảnh 17

Giá trị thương hiệu năm 2013: 36,2 tỷ USD
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2012: 5%
 
19. SAP
20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới - Ảnh 18

Giá trị thương hiệu năm 2013: 34,36 tỷ USD
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2012: 34%
 
20. MasterCard
20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới - Ảnh 19

Giá trị thương hiệu năm 2013: 27,8 tỷ USD
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2012: 34%