20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới

Theo vneconomy.vn

(Tài chính) Dưới đây là danh sách 20 thương hiệu có giá trị lớn nhất thế giới theo xếp hạng mà hãng tư vấn Interbrand vừa công bố...

20. Honda

Giá trị thương hiệu: 18,5 tỷ USD
Xếp hạng năm 2012: 21
Thay đổi giá trị thương hiệu: +7%

20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới - Ảnh 1

19. Amazon


Giá trị thương hiệu: 23,6 tỷ USD
Xếp hạng năm 2012: 20
Thay đổi giá trị thương hiệu: +27%

20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới - Ảnh 2

18. Oracle


Giá trị thương hiệu: 24,1 tỷ USD
Xếp hạng năm 2012: 18
Thay đổi giá trị thương hiệu: +9%

20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới - Ảnh 3

17. Louis Vuitton


Giá trị thương hiệu: 24,9 tỷ USD
Xếp hạng năm 2012: 17
Thay đổi giá trị thương hiệu: +6%

20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới - Ảnh 4

16. Gillette


Giá trị thương hiệu: 25,1 tỷ USD
Xếp hạng năm 2012: 16
Thay đổi giá trị thương hiệu: +1%

20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới - Ảnh 5

15. HP


Giá trị thương hiệu: 25,8 tỷ USD
Xếp hạng năm 2012: 15
Thay đổi giá trị thương hiệu: -1%

20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới - Ảnh 6

14. Disney


Giá trị thương hiệu: 28,1 tỷ USD
Xếp hạng năm 2012: 13
Thay đổi giá trị thương hiệu: +3%

20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới - Ảnh 7

13. Cisco


Giá trị thương hiệu: 29,1 tỷ USD
Xếp hạng năm 2012: 14
Thay đổi giá trị thương hiệu: +7%

20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới - Ảnh 8

12. BMW


Giá trị thương hiệu: 31,8 tỷ USD
Xếp hạng năm 2012: 12
Thay đổi giá trị thương hiệu: +10%

20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới - Ảnh 9

11. Mercedes-Benz


Giá trị thương hiệu: 31,9 tỷ USD
Xếp hạng năm 2012: 11
Thay đổi giá trị thương hiệu: +6%

20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới - Ảnh 10

10. Toyota


Giá trị thương hiệu: 35,3 tỷ USD
Xếp hạng năm 2012: 10
Thay đổi giá trị thương hiệu: +17%

20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới - Ảnh 11

9. Intel


Giá trị thương hiệu: 37,2 tỷ USD
Xếp hạng năm 2012: 8
Thay đổi giá trị thương hiệu: -5%

20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới - Ảnh 12

8. Samsung


Giá trị thương hiệu: 39,6 tỷ USD
Xếp hạng năm 2012: 9
Thay đổi giá trị thương hiệu: +20%

20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới - Ảnh 13

7. McDonald's


Giá trị thương hiệu: 42 tỷ USD
Xếp hạng năm 2012: 7
Thay đổi giá trị thương hiệu: +5%

20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới - Ảnh 14

6. GE


Giá trị thương hiệu: 46,9 tỷ USD
Xếp hạng năm 2012: 6
Thay đổi giá trị thương hiệu: +7%

20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới - Ảnh 15

5. Microsoft


Giá trị thương hiệu: 59,5 tỷ USD
Xếp hạng năm 2012: 5
Thay đổi giá trị thương hiệu: +3%

20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới - Ảnh 16

4. IBM


Giá trị thương hiệu: 78,8 tỷ USD
Xếp hạng năm 2012: 3
Thay đổi giá trị thương hiệu: +4%

20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới - Ảnh 17

3. Coca-Cola


Giá trị thương hiệu: 79,2 tỷ USD
Xếp hạng năm 2012: 1
Thay đổi giá trị thương hiệu: +2%

20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới - Ảnh 18

2. Google


Giá trị thương hiệu: 93,3 tỷ USD
Xếp hạng năm 2012: 4
Thay đổi giá trị thương hiệu: +34%

20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới - Ảnh 19

1. Apple


Giá trị thương hiệu: 98,3 tỷ USD
Xếp hạng năm 2012: 2
Thay đổi giá trị thương hiệu: +28%

20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới - Ảnh 20