Tờ ngân phiếu một tệ năm 1904/1908 – 322.000 USDTờ 100 đô la Mỹ đại bàng sải cánh năm 1863 – 305.500 USDTờ ngân phiếu đầu tiên của Australia năm 1817 – 252.000 USDTờ 5 đô la Alaska năm 1902 – 246.750 USDTờ ngân phiếu 50 đô la của Kho bạc Seward năm 1891 – 235.000 USDNgân phiếu bạc Black Back mệnh giá 100 đô la năm 1880 – 235.000 USDTờ 20 ruppee Zanzibar năm 1908 – 225.000 USDNgân phiếu vàng FR.1192A mệnh giá 50 đô la năm 1882 – 200.000 USDNgân phiếu vàng trị giá 500 đô la năm 1883 – 193.875 USDTờ 50 đô la Mỹ năm 1863 – 182.125 USD

30 tờ ngân phiếu đắt nhất thế giới (phần 2)

PV. (Tổng hợp)

Để có được những tờ ngân phiếu quý hiếm này, giới sưu tập tiền cổ đã phải bỏ ra một khoản tiền không hề nhỏ để có thể sở hữu được chúng.

Video nổi bật