5 dấu hiệu rủi ro tài chính cá nhân

Theo vnexpress.net

(Tài chính) Không nắm chắc những khoản nợ của bản thân, sợ nhận hóa đơn, không có quỹ dự phòng khẩn cấp hay dùng tối đa hạn mức trên thẻ tín dụng là những dấu hiệu cho thấy bạn có thể gặp rắc rối tài chính trong tương lai gần.