53 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước hoàn thành đề án tái cơ cấu

( Kinh tế & Đô thị)

Trong đó có 9 tập đoàn, tổng công ty đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án.

53 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước hoàn thành đề án tái cơ cấu
Tập đoàn Sông Đà đã được chuyển đổi mô hình xuống Tổng công ty. (Ảnh: DDDN)

Theo Bộ Tài chính, tính đến tháng 8/2012 đã có 53 tập đoàn, tổng công ty xây dựng đề án tái cơ cấu, trong đó có 9 tập đoàn, tổng công ty đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án.

Các tập đoàn, tổng công ty đang tích cực thực hiện các biện pháp để thoái vốn đầu tư ngoài ngành. Đến hết tháng 7/2012, cả nước đã thực hiện sắp xếp được 5.857 doanh nghiệp Nhà nước và bộ phận doanh nghiệp Nhà nước, trong đó cổ phần hoá 3.952 doanh nghiệp Nhà nước, chiếm 67,4% tổng số doanh nghiệp Nhà nước.

Các hình thức sắp xếp khác như chuyển sang công ty TNHH một thành viên, sáp nhập, hợp nhất, giao, bán... là 1.905 doanh nghiệp Nhà nước. Theo kế hoạch, trong giai đoạn từ 2011 - 2015 sẽ thực hiện sắp xếp lại, cổ phần hoá đối với 899 doanh nghiệp Nhà nước, riêng năm 2012 là 93 doanh nghiệp Nhà nước.