Vai trò của đất ngập nước đối với thiên nhiên và cuộc sống con người

Trang Phạm

Hiện nay, vai trò của đất ngập nước vẫn đang bị đánh giá thấp, trong khi tình trạng suy thoái của đất ngập nước có đang gia tăng. Nhân sự kiện Ngày Nước Thế giới, Công ước Ramsar ra mắt Báo cáo thông báo một số thông số chính về đất ngập nước và nhấn mạnh một số vai trò của đất ngập nước đối với cuộc sống.

Vai trò của đất ngập nước đối với thiên nhiên và cuộc sống con người - Ảnh 1