VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Video] Ngành Tài chính xây dựng hạ tầng số để phát triển Tài chính điện tử hướng tới Tài chính số

Để sẵn sàng ứng dụng công nghệ mới của Cách mạng công nghiệp 4.0 phục vụ phát triển Tài chính điện tử hướng tới Tài chính số, Bộ Tài chính đã chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng số trên các mặt: hạ tầng kết nối, hạ tầng thiết bị, hạ tầng dữ liệu, hạ tầng ứng dụng, hạ tầng phát triển công nghệ.

10 sự kiện nổi bật của ngành Tài chính năm 2020

Cải cách toàn diện hệ thống hành chính thuế

Ngành Tài chính thích ứng Cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số

Cải cách tài chính công ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM