VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographic] 5 nhiệm vụ ngành Tài chính đón đầu cách mạng công nghiệp 4.0

Là đơn vị nhiều năm dẫn đầu về ứng dụng công nghệ thông tin trong khối các cơ quan Chính phủ, Bộ Tài chính chủ động áp dụng các thành quả công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, xây dựng nền tảng quản trị thông minh, cung cấp các dịch vụ tài chính thông minh, tham gia tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế số.

[Infographic] Huy động trái phiếu chính phủ ngày 28/02/2018

[Infographic] Thị trường trái phiếu chính phủ tháng 02/2018

[Infographic] Thế giới đã sẵn sàng cho một loại tiền tệ toàn cầu mới?

[Infographic] Hoạt động của sàn giao dịch tiền ảo

[Infographic] Bạn biết gì về tiền điện tử - tiền ảo?

[Infographic] Cơ cấu nhân sự Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Anh

[Infographic] 5 nhiệm vụ ngành Tài chính đón đầu cách mạng công nghiệp 4.0 - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM