VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographic] 5 thương vụ M&A cao giá nhất Việt Nam trong thập kỷ qua

Thương vụ M&A cao giá nhất Việt Nam trong suốt thập kỷ qua thuộc về ngành bia, với giá trị thương vụ gần 5 tỷ USD. Kế đến mới đến lĩnh vực bất động sản với cái tên sáng giá Vinhomes.

[Infographic] Biến động bộ máy hành chính Hà Nội sau 10 năm sáp nhập ra sao?

[Infographic] Giảm tối thiểu 46 sở trên cả nước nếu hợp nhất, sáp nhập

[Infographic] Điểm tên 10 vụ mua bán và sáp nhập lớn tại Việt Nam năm 2016-2017

[Infographic] 5 thương vụ M&A cao giá nhất Việt Nam trong thập kỷ qua - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM