VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

[Infographic] APEC: Những con số nổi bật

Trong số 21 nền kinh tế thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), có 3 nền kinh tế lớn nhất thế giới, 9 thành viên Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) và nhiều nền kinh tế mới nổi, phát triển năng động.

[Infographic] Việt Nam - thành viên chủ động, tích cực trong APEC

[Infographic] Vai trò của các nền kinh tế APEC đối với Việt Nam

[Infographic] APPF và sự tham gia của Việt Nam

[Infographic] 10 sự kiện nổi bật của kinh tế Việt Nam năm 2017

[Infographic] APEC: Những con số nổi bật - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM