VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

[Infographic] Biến động bộ máy hành chính Hà Nội sau 10 năm sáp nhập ra sao?

Thủ đô Hà Nội sau sáp nhập: Diện tích tăng 3,6 lần, dân số gấp đôi, bộ máy hành chính giảm đầu mối nhưng phình to về số lượng.

[Infographic] Những điều cấm với công dân khi làm thủ tục hành chính

[Infographic] Những mục tiêu cụ thể trong cải cách chính sách tiền lương

[Infographic] OECD: Thuế thu nhập và bảo hiểm chiếm 25,5% lương

[Infographic] Biến động bộ máy hành chính Hà Nội sau 10 năm sáp nhập ra sao? - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM