VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

[Infographic] Cán bộ TP. Hồ chí Minh nghỉ hưu sớm được hỗ trợ gì?

Hội đồng Nhân dân TP. Hồ chí Minh vừa thông qua tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố về chế độ hỗ trợ đối với 1.062 cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc theo lộ trình giảm 10% biên chế từ nay đến năm 2021. Tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 380 tỉ đồng.

[Infographic] Giáo viên đang hưởng lương như thế nào?

[Infographic] Đề xuất điều chỉnh cách tính lương hưu với lao động nữ

[Infographic] Gia tăng số người chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần

[Infographic] “Chốt” phương án tăng 6,5% lương tối thiểu vùng

[Infographic] Cán bộ TP. Hồ chí Minh nghỉ hưu sớm được hỗ trợ gì? - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM