VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Infographic] Chương trình giáo dục phổ thông mới có gì mới?

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo chương trình môn học và hoạt động giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Theo đó học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 sẽ có môn học bắt buộc là Hoạt động trải nghiệm, học sinh trung học phổ thông sẽ được chọn 5 trong 9 môn bắt buộc...

CPA Australia tặng quà cho cô nhi viện Bùi Chu Thánh An

Kinh tế tư nhân: Động lực quan trọng trong phát triển kinh tế Việt Nam

Việt Nam hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ công chức Bộ Tài chính

Nâng cao chất lượng lao động gắn với thu hút đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh

[Infographic] Chương trình giáo dục phổ thông mới có gì mới? - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM