VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographic] CPTPP - “điểm sáng” của thương mại toàn cầu

Với việc có đủ 6 nước thành viên phê chuẩn, cánh cửa để Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực vào cuối năm nay, đã rộng mở.

[Infographic] 6 quốc gia đã phê chuẩn CPTPP

[Infographic] Việt Nam nhận được cơ hội và thách thức gì từ CPTPP?

[Infographic] “Soi” những điểm khác biệt giữa CPTPP và TPP?

[Infographic] CPTPP - “điểm sáng” của thương mại toàn cầu - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM