VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

[Infographic] Điểm mới về cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức đến năm 2030

Lương của viên chức, công chức sẽ bằng lương doanh nghiệp từ năm 2021, xây dựng bảng lương mới theo chức vụ, vị trí việc làm, Nhà nước không can thiệp vào tiền lương của doanh nghiệp (DN)... là những điểm mới có tính đột phá trong cải cách chính sách tiền lương.

[Infographic] Lộ trình tăng lương cho cán bộ, công chức từ 2018 đến 2030

[Infographic] Chính thức chốt mức tăng lương tối thiểu vùng 2019

[Infographic] Dấu hiệu nào cho thấy bạn sắp được thăng chức?

[Infographic] Sắp tới tiền lương sẽ thay đổi như thế nào?

[Infographic] Những mục tiêu cụ thể trong cải cách chính sách tiền lương

[Infographic] Điểm mới về cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức đến năm 2030 - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM