VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographic] Lộ trình tăng lương cho cán bộ, công chức từ 2018 đến 2030

Nghị quyết 107/NQ-CP (về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương) có hiệu lực từ ngày 16/8/2018 đã đưa ra lộ trình điều chỉnh lương đối với cán bộ, công chức, viên chức… thuộc khu vực công và doanh nghiệp như sau:

[Infographic] Chính thức chốt mức tăng lương tối thiểu vùng 2019

[Infographic] Dấu hiệu nào cho thấy bạn sắp được thăng chức?

[Infographic] Sắp tới tiền lương sẽ thay đổi như thế nào?

[Infographic] Những mục tiêu cụ thể trong cải cách chính sách tiền lương

[Infographic] OECD: Thuế thu nhập và bảo hiểm chiếm 25,5% lương

[Infographic] Lộ trình tăng lương cho cán bộ, công chức từ 2018 đến 2030 - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM